Statistikos ir tikimybių teorijos pradmenų mokymo Lietuvos pagrindinėje mokykloje sistema : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statistikos ir tikimybių teorijos pradmenų mokymo Lietuvos pagrindinėje mokykloje sistema: disertacija
Alternative Title:
The System for teaching the elements of statistics and probability theory in the Lithuanian main school
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
240 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTStatistikos ir tikimybių teorijos pradmenų (stochastikos) kursas į Lietuvos bendrojo lavinimo matematikos mokymo programas buvo įtrauktas 1993 metais. Nei mokytojai, nei programų ar vadovėlių autoriai neturėjo pakankamai patirties šios srities mokymo srityje, o pirmieji mokinių šios srities žinių patikros rezultatai nedžiūgino. Buvo aktualu įvertinti besiklostančią padėtį ir numatyti strategines šios srities mokymo kryptis. Darbo hipotezė – stochastikos mokymo kokybę pasiekti įgalintų mokymo(si) priemonių, realizuojančių sisteminį požiūrį į šios srities mokymą bei atitinkančių šiuolaikinius, konstruktyvizmo teorija grindžiamus didaktikos reikalavimus, naudojimas ugdymo procese. Nagrinėjant tarpdisciplininiu požiūriu, buvo įsigilinta į stochastikos mokymo(si) poreikius. Atskleisti bei apibendrinti šios srities mokymo motyvai ir tikslai. Atlikus žvalgomąjį tyrimą nustatyti stochastikos mokymo pagrindinėje mokykloje pasiekimai ir trūkumai. Parengta ir pagrįsta stochastikos mokymo Lietuvos pagrindinėje mokykloje sistema. Parengta šią mokymo sistemą realizuojanti mokymo(si) priemonė, eksperimentiškai įrodytas jos veiksmingumas. [Iš leidinio]

ENThe course on the elements of statistics and probability theory (stochastics) was integrated into the programmes of mathematics teaching in the Lithuanian general education schools in 1993. Neither teachers nor the authors of the programmes and textbooks had sufficient experience on teaching this subject and the first results of testing the knowledge of pupils in this area were not delightful. It was necessary to evaluate the developing situation and to define strategic directions of teaching in this area. The hypothesis of the paper predicts that the quality of teaching stochastics would be ensured by the use of teaching/learning means in the education process which implement a systemic approach to the teaching in this area and which correspond to the modern didactic requirements based on the constructionism theory. In the multidisciplinary context, the research was focused on the needs of learning/teaching stochastics. Motives and objectives of teaching this subject have been revealed and generalised. The researched enabled to identify achievements and shortcomings of the stochastics teaching in the main school. The system for teaching stochastics in the Lithuanian main school has been developed and substantiated. The teaching/learning means for the realization of this teaching system has been developed and its effectiveness has been proved.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10265
Updated:
2022-02-07 20:09:34
Metrics:
Views: 33
Export: