Matematikos mokymo V-X klasėse kaitos bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Matematikos mokymo V-X klasėse kaitos bruožai
Alternative Title:
Traits of the changes of the matchematics teaching in the V-X forms
In the Journal:
Lietuvos matematikos rinkinys. 2007, t. 47, spec. nr, p. 224-229
Keywords:
LT
Mokykla / School; Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama nūdienos (2006/2007 m. m.) matematikos mokymo(si) pagrindinėje mokykloje proceso analizė, atlikta remiantis 1177 V-X klasių pagrindinių ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų mokinių apklausos duomenimis. Aptariami tyrimo, kuriuo buvo siekiama nustatyti šiuo metu matematikos mokytojų taikomos mokymo metodikos ypatumus, rezultatai. Tyrimo duomenys lyginami su anksčiau atlikto (2003/2004 m. m.) analogiško tyrimo duomenimis. Nustatyta, kad mokytojai dažniau taiko tradicinius, dalyko specifiką atitinkančius, mokymo metodus ir rečiau naudoja veiklinamuosius mokymo metodus, tačiau paskutiniu metu žymiai dažniau negu anksčiau organizuoja projektinę veiklą ir mokinių darbą su kompiuteriu pamokose ir namuose. Kurdami mokymuisi palankią atmosferą ir konstruktyvius santykius su ugdytiniais, mokytojai nepakankamą dėmesį skiria mokinių interesams ir savijautai, jų orumo ugdymui bei veiklumo skatinimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Matematikos mokymas; Matematikos mokymo procesas; Pagrindinė mokykla; Main school; Mathemamatics teaching; Mathematics teaching.

ENResearch deals with the analysis of the mathematics teaching situation and his change in the main school during the period from 2003/2004 to 2006/2007 school years. The data of 1177 students of V-X formers in 2006/2007 s.y. were analyzed and compared with the data of 912 students of V-X formers in 2003/2004 s.y. The aims of this research were to ascertain the traits of present mathematics teaching of V-X formers and to compare this results with the results of the formerly research. The research results let draw the conclusions: mathematics teachers applied such traditional methods as independent work, self-control, work with visual manuals; the importance of the independent work was decreased; the frequency of the student's work with computers and the project's making is increasing now; considering peculiarities of human behaviour of teenagers, teachers should be recommended to pay more attention to student's interests and emotions in the classroom and to fostering student's self respect, particulary in the IX-X forms. [From the publication]

ISSN:
0132-2818; 2335-898X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35136
Updated:
2021-04-16 20:25:58
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: