Matematinio ugdymo humanizavimas penktoje pagrindinės mokyklos klasėje : mokymo(si) metodikos kaita

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Matematinio ugdymo humanizavimas penktoje pagrindinės mokyklos klasėje: mokymo(si) metodikos kaita
Alternative Title:
Humanization of teaching mathematics in the 5th grade: tendencies of change in educational methodology
In the Journal:
Švietimas: politika, vadyba, kokybė [Education Policy, Management and Quality]. 2011, Nr. 2 (8), p. 11-19
Keywords:
LT
Mokykla / School; Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTIlgiau nei dešimtmetį atliekant mokslinius edukologinius matematinio ugdymo tyrinėjimus, buvo siekiama išryškinti matematikos mokymo(si) proceso ypatybes ir kaitos tendencijas pagrindinės mokyklos V-X klasėse bei vidurinėje mokykloje. Straipsnyje pristatomi 2004–2010 metais atliktų matematikos mokytojų taikomos metodikos V pagrindinės mokyklos klasėje tyrimų rezultatai. Tiriant matematikos mokytojų taikomą mokymo(si) metodiką V pagrindinės mokyklos klasėje, buvo nustatyta, jog mokytojai dažniausiai taiko tradicinius, dalyko specifiką atitinkančius mokymo metodus. Tačiau ryškėja tendencija dažniau taikyti kai kuriuos veiklinamuosius metodus ir mokymui pasitelkti informacines komunikacines technologijas: pastaruoju metu mokytojai kiek dažniau negu prieš penkerius metus organizuoja projektų rengimą, mokinių savikontrolę, darbą grupėse bei mokinių darbą su kompiuteriais namuose ir klasėje. Gauti rezultatai liudija ganėtinai lėtą interpretacinės pedagogikos nuostatų įgyvendinimą edukacinėje praktikoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Humanizavimas; Matematikos mokymas ir mokymasis; Matematikos mokymo humanizavimas; Matematikos mokymo(si) procesas; Mokymo ir mokymosi metodika; Mokymo procesas; Mokymo(si) metodika; Pagrindinė mokykla; Basic school; Humanization; Humanization of teaching mathematics; Mathematics teaching and learning; Mathematics' teaching (and learning); Teaching (and learning) methodology; Teaching and learning methodology; The training process.

ENOne of the main principles on which the education reform in Lithuania was based - was the principle of humanity. Realization of this principle presupposed the provisions of humanization of teaching subjects at school. Search for a theoretical model of humanization of teaching mathematics, which was presented in authors' dissertation, revealed that one of the most important factors of education process that influence the success of humanization of mathematical education is educational methodology. Educational goals to teach students think critically, solve problems and improve their general competencies have brought innovations in teaching of mathematics. That is why teachers have developed modern methodology in teaching and learning mathematics. It is appropriate to analyse the change of the teaching methodology, focusing more on the methods of active teaching and learning. By performing scientific educational research on mathematical education, it was sought to accentuate the peculiarities of teaching mathematics and tendencies of change in 5-10th grades of secondary school. By studying education methodology applied by teachers of mathematics it was researched how often teachers of mathematics apply modern learning and teaching activities in the basic school. Results of several researches performed in 2004-2010 in 5th grades are presented in this article and summarized in this aspect. [From the publication]

ISSN:
2029-1922
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35100
Updated:
2021-02-25 09:59:31
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: