Pagrindinės mokyklos matematikos mokytojų taikomos ugdymo metodikos ypatybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pagrindinės mokyklos matematikos mokytojų taikomos ugdymo metodikos ypatybės
Alternative Title:
The Traits of the metodics of the mathematics teaching in the main school
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 82, p. 110-115
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Matematikos ugdymo metodika; Pagrindinės mokyklos; Tarpusavio santykiai; Constructive relation; Main school; Methodics matematics teaching.
Keywords:
LT
Mokykla / School; Mokslinis ugdymas / Scientific education; Tarpusavio santykiai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama dabartinės matematikos mokymo pagrindinėje mokykloje situacijos analizė, atlikta remiantis 912 V-X kl. pagrindinių, vidurinių mokyklų bei gimnazijų mokinių apklausos duomenimis. Aptariami tyrimo, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti šiuolaikinės matematikos mokytojų mokymo metodikos ypatumus bei būdus, taikomus kuriant tinkamus tarpusavio santykius su ugdytiniais, rezultatai. Nustatyta, kad dabartinėje pagrindinėje mokykloje, mokydami V-X klasių mokinius, matematikos mokytojai dažnai naudoja tradicinius, dalyko specifiką atitinkančius, mokymo metodus ir rečiau taiko aktyvaus mokymo metodus. Kurdami mokymuisi palankią atmosferą ir šiltus tarpusavio santykius mokytojai dažniau domisi mokinių interesais ir rečiau – mokinių savijauta; vyresnėse klasėse mažiau dėmesio skirta mokinių humaniško elgesio ugdymui. Tai gali liudyti, kad pagrindinės mokyklos praktikoje mokytojai dar nepakankamai vadovaujasi interpretacinės didaktikos nuostatomis. Tyrimo rezultatai matematikos mokytojus rengiančioms institucijoms turėtų būti paskata daugiau dėmesio skirti studentų gebėjimų kurti šiuolaikinę ugdymo metodiką lavinimui. [Iš leidinio]

ENThe article presents the analysis of the situation of teaching of modern mathematics in the basic school, carried out on the basis of data of survey which involved 912 pupils of forms 5 to 9 of the basic, secondary and gymnasium schools. It discusses the results of the research which was aimed at clarifying the peculiarities of teaching methodology of the teachers of modern mathematics and the methods applied in establishing proper mutual relations with pupils. It is ascertained that teachers of mathematics teaching pupils of forms 5 to 9 of the contemporary basic school often employ conventional teaching methods that satisfy the specificity of the discipline, but the cases of use of the methods of effective are rarer. By creating the atmosphere favourable to learning and establishing friendly relations teachers more often show interest in pupils’ interests and more rarely in their physical state; in senior forms less attention is devoted to education of human behaviour of pupils, which is evidenced by the fact that in the practice of the basic school teachers insufficiently adhere to the principles of interpretative didactics. The results of the research should stimulate the institutions educating future teachers of mathematics to pay greater attention to development of students’ abilities to formulate modern education methodology.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7190
Updated:
2018-12-20 23:10:46
Metrics:
Views: 14
Export: