Krikščionybės ištakos Lietuvoje : Rytų krikščionybė vardyno duomenimis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krikščionybės ištakos Lietuvoje: Rytų krikščionybė vardyno duomenimis
Alternative Title:
Истоки христианства в Литве
Publication Data:
Vilnius : Katalikų akademija, 2005.
Pages:
110 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Rytų krikščionybė; Vardynai; Ekstralingvistinės išvados; Gamtameldžiai.
Contents:
Turinys — Pratarmė — Rytų apeigų krikščionybės atėjimas į Lietuvą: Kalbos mokslo duomenys; Istorijos duomenys; Vardyno tyrimo svarba — Vėlyvosios (Bizantijos) graikų kalbos fonetikos atspindžiai vardyne — Graikų fonetika be vakarų kalbų įtakos — Specifinės rytų krikščionių vardų formos — Tarmių duomenys — Sumišę rytų ir vakarų vardyno elementai — Kiti vardai, kurių liaudiniai variantai greičiausiai orientuoja į rytus — Rytų krikščionybės vardai, galimai atėję per lenkus — Vakarams nebūdingi vardai — Moterų vardai — lš rytų gauto vardyno chronologinis tyrimas. Senasis sluoksnis — Vėlesni vardyno perdirbimai — Rytų krikščionybės vardyno įsitvirtinimas lietuvių kalboje — Ekstralingvistinės išvados: ką rytų krikščionybė davė Lietuvai? — Platesnis žvilgsnis: rytų krikščionybė ir baltų genčių rytuose suslavėjimas — Sutrumpinimai — Literatūra ir šaltiniai — The Roots of Christianity in Lithuania: Eastern Rite Christianity from the Data of Names (Summary) — Истоки христианства в Литве: Христианство восточного обряда по данным ономастики (Резюме) — Rodyklės: Asmenvardžiai; Gyvenviečių pavadinimai; Vandenvardžia; Pavardės ir jas atstojantys vardai.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Ekstralingvistinės išvados; Gamtameldžiai; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTĮ Lietuvą krikščionybė atėjo iš dviejų pusių: Vakarų ir Rytų. Vakarų krikščionybės banga mus pasiekė per vakarinius slavus, daugiausia per lenkus, taip pat per vokiečius, atslinkusi iš Romos pusės. Rytų banga atėjo per rytų slavus nuo Bizantijos. Aiškinantis krikščionybės Lietuvoje atsiradimą reikia ištirti abi šias bangas. Ši monografija skiriama Rytų krikščionybės bangos lingvistiniam tyrimui. Knygoje ištirti iš Rytų gauti vardai bei jų kilmės pavardės, taip pat gyvenviečių pavadinimai ir vandenvardžiai (upių, ežerų vardai). Kalbos duomenys rodo, kad krikščionybės banga iš Rytų pasiekė Lietuvą ankščiau, negu iš Vakarų. Tai matyti iš seniausio lietuvių bažnytinės terminijos sluoksnio, Rytinės bangos atnešto į Lietuvą. Tie terminai gauti iš rytinių slavų gerokai prieš oficialųjį Lietuvos krikštą, greičiausiai dar X-XIII amžiais. Už bendrinius žodžius (religinius terminus) iškalbingesni tikriniai vardai, tiksliau krikštavardžiai, kurių Rytinė krikščionybės banga paskleidė Lietuvoje didelę daugybę. Ilgainiui tiek iš Rytų, tiek iš Vakarų atėję krikštavardžiai virto pavardėmis, buvo išplėsti tam tikromis priesagomis, bet ir pavardėse išliko kilmės iš Rytų arba iš Vakarų požymių. Autoriaus ilgametės studijos privedė prie išvados, kad nelietuviškomis atrodančios pavardės, t.y. kurios turi daugiau svetimų elementų, tokios tapo čia pat Lietuvoje (išskyrus retas išimtis), o ne buvo iš svetur importuotos.

ENChristianity came to Lithuania from two sides: from the West and the East. The wave of western Christianity reaches us through the western Slavs, mostly through Poles, as well as from Germans from the side of Rome. The eastern wave came through eastern Slavs from Byzantium. The analysis of appearance of Christianity in Lithuania should include both waves. This monograph is dedicated to a linguistic analysis of the eastern wave of Christianity. The book presents an analysis of eastern names and surnames and their origins, names of settlements and hydronyms (names of rivers and lakes). Linguistic data shows that the eastern wave of Christianity reached Lithuania earlier than the western one. It is evident from the oldest layer of church terminology which was brought to Lithuania by the eastern wave. These terms were received from the eastern Slavs much earlier before the official baptism of Lithuania, most probably before the 10-13th century. Proper names are more eloquent than the general words (religious terms), precisely,[19] baptismal names which were spread by the eastern wave of Christianity throughout Lithuania. Eventually, baptismal names from the east and from the west became surnames, and were developed by certain suffixes. However, features of eastern or western origin still remain. A long-lasting study came to the conclusion that the surnames which seem non-Lithuanian, i.e., those that have many foreign elements, originated here in Lithuania (except for rare cases), and were not imported from abroad.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/785
Updated:
2020-09-23 16:05:46
Metrics:
Views: 89
Export: