Lietuvių entogenezė ir Gudija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių entogenezė ir Gudija
Alternative Title:
Lithuanian ethnogenesis and Byelorussia
In the Journal:
Acta Baltico-Slavica. 2006, Nr. 30, p. 19-30
Keywords:
LT
etnogenezė; kalbų kontaktai; baltų ir slavų santykiai; substratas.
EN
ethnogenesis; contact of languages; relations of Baits and Slavs; substrate..
Summary / Abstract:

LTStraipsniu siekiama tiksliau apibrėžti chronologinius lietuvių kaip atskiro etnoso susidarymo rėmus ir nustatyti etnoso gyvenamąjį plotą, ypač rytinę sieną, ankstyvuoju susiformavimo periodu. Baigiantis šiam laikotarpiui genetiniai lietuvių ryšiai su buvusiomis rytinėmis batų gentimis tapo aiškesni. Reikšminga, kad jau galima nušviesti etnogenetinę lietuvių ir gudų giminystę, apibrėžti pagrindinius baltarusių kilmės klausimus, kartu išryškinti lietuvių slavinimo procesą, taip pat apibūdinti ir rytietiškos krikščionybės įtaką šiam procesui. Istoriškai nesuderinamos teorijos, kurios iškreipė lietuvių ir gudų vaidmenį formuojant senųjų laikų Lietuvos valstybę, yra atmetamos. Straipsnyje pateikiami istorinės (diachroninės) kalbotyros, archeologijos, etnologijos ir antropologijos duomenų derinimo būdu pasiekti rezultatai, panaudojant istorijos šaltinių analizę.

ENThe monographies The Origin of the Lithuanian language (1984) and The Origin of the Lithuanian Nation (2005), as well as a considerable number of articles refer to the Lithuanian ethnology. New inferences have been drawn implying significant generalizations. The most important are going to be discussed in this paper. Most issues are the results obtained by of combining historical (diachronic) linguistics and scientific data of archaeology, allowing to define more precisely chronological framework of formation of Lithuanians as a separate ethnos and to identify the area of that ethnos, especially the eastern border in the early period of formation. To this end the genetic relation of Lithuanians with the former eastern Baltic tribes become clearer. Of significant importance is the fact that it is already possible to elucidate the ethnogenetic affinity of Lithuanians and Byelorussians, to define the basic points of Byelorussians' origin and at the same time to bring out the process of slavonification of Lithuanians (Baits) as well as the influence Eastern Christianity had on this process. Historically inconsistent theories that distort the role of Lithuanians and Byelorussians in forming the old-time state of Lithuania are to be disposed. [From the publication]

ISSN:
0065-1044; 2392-2389
Related Publications:
  • Krikščionybės ištakos Lietuvoje : Rytų krikščionybė vardyno duomenimis / Zigmas Zinkevičius. Vilnius : Katalikų akademija, 2005. 110 p.
  • Lietuvių tautos kilmė / Zigmas Zinkevičius. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 327 p.
  • Žalgiris ir kas po jo : Lietuva, Lenkija ir Vokiečių ordinas - nemirtingumo beieškant / William Urban ; iš anglų kalbos vertė Ovidijus Stokys ir Aldona Matulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. 543 p., 1 žml. lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14787
Updated:
2021-03-04 09:26:41
Metrics:
Views: 37
Export: