Vyskupo Motiejaus Valančiaus katekizmų religijos terminija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyskupo Motiejaus Valančiaus katekizmų religijos terminija
Alternative Title:
Religious terms in catechisms by bishop Motiejus Valančius
In the Journal:
Opera theologorum Samogitarum. 2013, 1, p. 183-197
Keywords:
LT
Barbarizmas; Katekizmas; Motiejus Valančius; Religijos terminas; Religiniai terminai; Senasis skolinys; Sinonimai; Sinonimija; Skoliniai; Tarptautinis žodis; Teminė grupė.
EN
Barbarism; Catechism; International word; Loanwords; Motiejus Valančius; Old borrowing; Religious term; Religious terms; Synonyms; Synonymy; Thematic group.
Summary / Abstract:

LTVyskupas Motiejus Valančius – vienas iškiliausių XIX a. lietuvių tautos vyskupų, rašytojų, knygų rengėjų ir leidėjų, švietėjų. Reikšmingą vyskupo spausdinto palikimo dalį sudaro katekizmai. Straipsnyje nagrinėjama dviejų iki šiol nuodugniau netirtų vysk. M. Valančiaus katekizmų religijos terminija. „Mokslas Rimo Katalikų“ (1888) ir „Трумпасъ катехизмасъ“ (1892) – tai vertingi, įdomūs ir saviti lietuvių religijos terminijos istorijos šaltiniai, atskleidžiantys XIX a. II pusės Bažnyčios kalbos padėtį. Juose vartojama grynai lietuviškų religijos terminų (Dievas, dangus, dvasia, meilė, pragaras, tikėjimas, velnias, viltis ir kt.), svetimybių (aniolas, cnata, čysčius, dūšia, grabas, griekas, griešnas, mylista, pakūta, pekla, spavėdis, sūdąs, viera ir kt.). Svetimybės XIX a. II pusės Bažnyčios kalboje buvo įprastos, labai plačiai vartojamos paprastų žmonių. Jos nepraturtino vysk. M. Valančiaus katekizmų kalbos, dažniausiai vartotos vietoj savos kalbos žodžių. Svetimybės šių dienų religijos raštuose nevartojamos. [Iš leidinio]

ENMotiejus Valančius (1801-1875) – Bishop of Samogitia, historian and writer, initiator of Lithuanian national revival. He was among those outstanding figures. Valančius wrote two catechisms: „Mokslas Rimo Katalikų“ (Teaching of Roman Catholics, 1869,1873,1888,1900,1905) and „Trumpas katekizmas“ (Short Catechism, 1865, 1892, 1896). This article analyses the religious terms of catechisms (1888 and 1892 editions) by Bishop. In this article terms of religion are considered to be words and combinations of words, which name the supernatural, rites, actions related to religion, Church celebrations, names of objects, moral principles of the Christian life, behavior to be avoided or to be followed, religious books and texts, sacraments, sins and their kinds, names of persons and other. The religious terms of catechisms by Valančius can by divided into Lithuanian (Dievas (God), dangus (heaven), dvasia (spirit), meilė (love), pragaras (hell), tikėjimas (faith), velnias (devil), viltis (hope) and others), non-Lithuanian: international words (altorius (altar), ostija (host), komunija (Eucharist)), old borrowings (bažnyčia (church), kunigas (priest), velykos (Easter)), barbarisms (atklanės (hell), pekla (hell), čysčius (purgatory), svietas (world)). The barbarisms today are not use in language of religious. Most terms were used synonymously, e. g. pekla or pragaras (hell), apeigos or ceremonijos (rituals), stebuklas (cudas) (miracle). [From the publication]

ISSN:
2335-8629
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51498
Updated:
2018-12-17 13:40:21
Metrics:
Views: 83    Downloads: 3
Export: