Nauji dvikamieniai asmenvardžiai 1991-2010 m. Lietuvos vardyne

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauji dvikamieniai asmenvardžiai 1991-2010 m. Lietuvos vardyne
Alternative Title:
New compound proper names of the period 1991-2010 in the Lithuanian onomasticon
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2015, t. 73, p. 82-100
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Skoliniai / Loan words; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTPristatant naujus dvikamienius asmenvardžius, duotus LR piliečiams, gimusiems 1991-2010 m., aptariamas vienas lietuvių vardyno atnaujinimo būdas pastaraisiais dešimtmečiais. Tiriant nustatyta, kad sudarant dvikamienius vardus su įprastais kamienais jungiami nauji dėmenys, atsiradę iš apeliatyvų (ar apeliatyvinės kilmės vardų), dvikamienių asmenvardžių trumpinių ar svetimkilmių vardų, kurie yra dažniausi pamatai. Jie rodo, kad susidarant vardo kamienui jo pamatinio žodžio reikšmė nėra svarbi. Taip pat pasitaikė ir iš dviejų naujų kamienų sudarytų vardų, kurie patvirtino asmenvardžių su vienu nauju kamienu kūrimo polinkius. Iš tirtų vardų išaiškėjo, kad pagrindinė priežastis susidaryti naujam vardų dėmeniui yra jį turinčio asmenvardžio žinomumas ar dažnumas, tai parėmė ir įprastų kamienų atranka j naujus vardus. Dažniausias kamienų pamatas yra pirmasis skiemuo ir pirmas antrojo skiemens priebalsis, kas rodo, kad žodžio daliai tampant kamienu svarbiausia jo reikšminė dalis - pradžia, paprastai peržengianti skiemens ribą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apeliatyvas; Asmenvardis; Naujasis dvikamienis vardas; Svetimos kilmės vardas; Trumpinys; Appellative; Foreign origin name; Hypocoristic; New compound proper name; Personal name.

ENBy presenting new compound personal names given to Lithuanian citizens born in the period 1991-2010, the article discusses one of the ways used to update the Lithuanian stock of proper names in the recent decades. The study revealed that compound proper names are created by combining commonplace stems with new components which mostly originate from appellatives (or names of appellative origin), hypocoristic compound personal names or foreign names which are the most common base words. They show that the meaning of the base word is not important in the formation of the stem of a proper name. There are also proper names composed of two new stems, which testify the tendency to create personal names with a single new stem. The proper names under analysis make it clear that the main reason behind the creation of a new name component is the popularity or frequency of the personal name which has it; it was also supported by the selection of traditional stems for the creation of new proper names. The most common base of stems is the first syllable and the first consonant of the second syllable, which shows that as the part of the word is turning into a stem, the beginning, being its most important meaningful part, usually surpasses the limits of the syllable. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55345
Updated:
2019-01-18 13:30:51
Metrics:
Views: 41    Downloads: 12
Export: