Apglėbiantis mąstymo būdas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apglėbiantis mąstymo būdas
Alternative Title:
The Mode of all-embracing thought
In the Journal:
Problemos. 2006, t. 69, p. 47-61
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis moksline ir menine medžiaga, aptariama humanistikos metodų problema. Keliama mintis, kad vaisingiausi metodai yra susiję su bendresniu mąstymu, su teorija. Jei metodas tik perimamas, jis virsta įrankiu, metodologijos dažnai, ypač disertacijose, tik imituojamos. Pasiremiama A. J. Greimo mintimi apie „apglėbiantį mąstymo būdą“. Trumpai aptariant pirmą kartą lietuviðkai pasirodžiusias E. Husserlio „Karteziškąsias meditacijas“, ieškoma ir fenomenologinio tako humanistikoje, ypač literatūros moksle. Pabrėžiamas filosofijos ir literatūros ryšys. Keliama mintis, kad humanistikos metodologinės nuostatos turėtų labiau remtis pačia kūryba. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Metodas; Teorija; Mąstymas; Method; Theory; Thought; Phenomenology.

ENThis article, using a corpus of scientific and cultural material, discusses the question of humanities studies methodology. It raises the idea that the most productive methods are connected with wider thought, with a theory. If a method is merely taken over, it becomes just a tool, and methodologies are often just imitated, especially in dissertations. This article adopts A. J. Greimas’ idea of “all-embracing thought”. The first translation of Edmund Husserl’s “Cartesian Meditations” into Lithuanian is briefly reviewed and there is discussion of traces of phenomenological thought in the humanities, especially in literature studies. The link between philosophy and literature is emphasised. The idea is also raised that the methodological dispositions of the humanities should be more attuned to the work in question.

ISSN:
1392-1126; 2424-6158
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4080
Updated:
2018-12-20 23:08:59
Metrics:
Views: 28    Downloads: 8
Export: