Vėlyvųjų Lietuvos metraščių asmenvardžiai : įvadinės pastabos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vėlyvųjų Lietuvos metraščių asmenvardžiai: įvadinės pastabos
Alternative Title:
Personal names in late Lithuanian chronicles: introductory notes
In the Book:
Baltų onomastikos tyrimai 2 / sudarė Grasilda Blažienė, Alma Ragauskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. P. 102-113
Keywords:
LT
16 amžius; 15 amžius; Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami vėlyvųjų Lietuvos metraščių vardai. Metraščiuose minimus asmenvardžius galima skirstyti į tikrus ir sukurtus metraštininkų. Taip pat galima išskirti dvi pagrindines jų grupes: legendinių, pramanytų veikėjų vardai (Kūnas, Kernius, Nemunas, Pajauta, Fliadras ir kt.; istorinių asmenų vardai (Mindaugas, Traidenis, Gediminas ir kt.). Šis skirstymas sąlyginis, kadangi istorinių veikėjų vardai neretai tekdavo fiktyviems personažams. Metraščių vardyne galima aptikti tiek sąmoningos kūrybos, tiek ir nesąmoningų iškraipymų. Vardų šaltiniai – knyginė tradicija, tiek vakarietiška, tiek bizantinė senrusių, taip pat žodinės tradicija bei informacija. Vėlyvųjų metraščių vardyno šaltiniai buvo vakarietiška „pasaulio“ kronika, Ipatijaus metraštis, Trumpasis Lietuvos metraščių sąvadas ir Motiejaus Miechoviečio „Lenkų kronika“; į legendinius laikus perkeliami gerai žinomi XV-XVI a. kunigaikščių ir didikų vardai. Straipsnyje mėginama išsamiau aptarti galimus vardų šaltinius. Iš knyginės tradicijos yra perimti Nerono, Atilos ir Palemono vardai, iš Ipatijaus metraščio – peikiamieji Sirijos Antiocho ir Erodo vardai. Kitas asmenvardžių pluoštas pateko iš senrusių tekstų (pvz. Livonijos valdovas Fliadras). Itin įdomus yra hibridinis Šv. Paraskovijos-Praksedos personažas; čia persipynė stačiatikių ir katalikų tradicija, o pagrindinis šaltinis buvo Šv. Eufrosinijos Polockietės „gyvenimas“. Nemaža asmenvardžių buvo perimta iš Haličo-Voluinės metraščio (Dausprungas, Gerdvilas, Vykintas ir kt.). Iš žodinės tradicijos į metraščius pateko kai kurie kilmingųjų giminių pradininkai.Reikšminiai žodžiai: Asmenvardis; Asmenvardžiai; Lietuvos metraščiai; Metraštininkas; Vardas; Vėlyvieji Lietuvos metraščiai; Chronicler; Late Lithuanian chronicles; Lithuanian chronicles; Name; Personal name; Personal names.

ENThe article analyses the names in the late Lithuanian chronicles. The personal names mentioned in chronicles can be grouped into real names and names created by chronicles. Two main groups of these names can be distinguished: legendary names of non-existent personalities (Kūnas, Kernius, Nemunas, Pajauta, Fliadras, etc.); names of historical personalities (Mindaugas, Traidenis, Gediminas and etc.) This grouping is conditional as names of historical personalities were usually given to fictional personalities. The sources of names are a book tradition, which is a western and Byzantine tradition. The sources of late chronicles were the following: the western “world” chronicle, the Hypatian Codex, the Short Census of Lithuanian Chronicles and Maciej Miechowita’s Chronica Polonorum. The article attempts to thoroughly analyse possible sources of names. The names of Nero, Attila and Palemon were taken from book tradition. The names of Sirijos Antiocho and Herod were taken from the Hypatian Codex. Another layer of personal names stemmed from Ruthenian texts. The hybrid character of St. Praskovija-Prakseda is very interesting. The Orthodox and Catholic tradition intermingled here, and the main source was the “life” of the St. Euphrosyne. A great many of personal names came from the Galicia–Volhynia Chronicle.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29884
Updated:
2020-03-13 17:18:27
Metrics:
Views: 44
Export: