Kuršių Nerijos archeologinių tyrimų strategijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kuršių Nerijos archeologinių tyrimų strategijos
Alternative Title:
Archaeological investigation strategy in the Curonian Spit
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2013, t. 39, p. 255-284
Keywords:
LT
Kuršių Nerija; Archeologinių tyrimų metodika; Žvalgymų strategija.
EN
Curonian Spit; Archaeological investigation methods; Field survey strategy.
Summary / Abstract:

LT2011-2012 m. Kuršių nerijoje buvo įgyvendintas Lietuvos mokslo tarybos finansuotas projektas „Kuršių nerijos priešistorė: kompleksinių tyrimų metodologinis aspektas". Darbų tikslas buvo sukurti efektyvių archeologinių tyrimų metodiką, skirtų priešistorinių vietų paieškai ir radimviečių kompleksiniams tyrimams eolinės sedimentacijos aplinkoje. Šio straipsnio tikslas yra pristatyti projekto laimėjimus metodologijos srityje. Į P nuo Nidos ir ties Alksnyne buvo išbandytos 7 žvalgomųjų tyrimų metodikos: GPR profiliavimas, derinamas su šurfavimu, sistemingas šurfavimas, nesistemingas šurfavimas, paviršiaus vizualinis žvalgymas kartu su kasimais, nesisteminiai kasiniai, rankinis ir mechanizuotas gręžimas. Efektyviausia strategija pasirodė paviršiaus vizualinis žvalgymas, bet jos taikymą labai riboja paviršiaus matomumas. Sistemingas šurfavimas pasirodė esantis netinkamas žvalgomųjų tyrimų būdas dinamiškoje eolinės sedimentacijos aplinkoje. Didžiulis potencialas glūdi GPR profiliavime, derintame ne su šurfais, bet su gręžiniais, bet pirmiausia reikėtų ieškoti ne archeologinių radimų ar gyvenviečių, bet senųjų užpustytų dirvožemių ir marių krantų. Naujų archeologinių objektų paieškoje itin praverstų patirtis, įgyta modeliuojant priešistorinį reljefą jau žinomų archeologiniu vietų aplinkoje. [Iš leidinio]

ENDuring 2011-2012 the Research Council of Lithuania financed project "Prehistory of the Curonian Spit: a methodological aspect of complex research" was implemented in the Curonian Spit. The works aim was to find an effective archaeological investigation method for the search for prehistoric sites and the complex investigation of sites in an acolian sedimentation environment. Tliis articles aim is to present the projects achievements in the field of methodology. Seven field evaluation methods were tested to the S of Nida and at Alksnynė: GPR profiling co-ordinated with test pitting, systematic test pitting, unsystematic test pitting, field walking together with shovel test pitting, unsystematic shovel test pitting, and hand augering and mechanised coring. Field walking proved to be the most effective strategy, but its employment is greatly restricted by surface visibility. Systematic test pitting proved to be an unsuitable evaluation method in a dynamic acolian sedimentation environment. GPR profiling co-ordinated with angering rather than test pitting holds great potential, but the search for paleosoils and lagoon shores that have been covered by acolian deposits should be made first rather than the search for archaeological finds or settlements. In the search for new archaeological sites the experience acquired in modelling the prehistoric relief in the vicinity of already known archaeological sites should be especially useful. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51929
Updated:
2018-12-17 13:38:22
Metrics:
Views: 35    Downloads: 21
Export: