Butchery in the Early Bronze Age (by Kretuonas 1C settlement data)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Butchery in the Early Bronze Age (by Kretuonas 1C settlement data)
Alternative Title:
Skerdimo technologija ankstyvajame bronzos amžiuje (pagal Kretuono 1C gyvenvietės tyrimų duomenis)
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2009, t. 12, p. 46-54
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ankstyvasis bronzos amžius; Archeologiniai tyrimai; Kretuonas 1C; Kretuono 1C gyvenvietė; Rytų Lietuva; Skerdimo technologija; Archaeological research; Butchering technology; Early Bronze Age; East Lithuania; Kretuonas 1C settlement; Kretuonas IC.
Keywords:
LT
Ankstyvasis bronzos amžius; Archeologiniai radiniai / Artefacts; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Kretuonas 1C; Kretuono 1C gyvenvietė; Rytų Lietuva; Technologijos / Technologies.
EN
Butchering technology; Early Bronze Age; East Lithuania; Kretuonas 1C settlement; Kretuonas IC.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant ankstyvojo bronzos laikotarpio Kretuono IC gyvenvietėje (Rytų Lietuva) aptiktą osteologinę, archeologinę medžiagą, nustatyta, kad gyvenvietėje sumedžioti žvėrys ir auginami gyvuliai buvo skerdžiami gyvenvietės teritorijoje netoli gyvenamųjų būstų esančioje skerdykloje. Tarp Lietuvos ankstyvojo bronzos amžiaus gyvenviečių pirmą kartą aptinkama gyvūnų skerdimui skirta vieta. Krehiono IC gyvenvietės skerdyklos vietoje rasta apie 70% visos šioje gyvenvietėje iškastos osteologinės medžiagos. Radiokarboninės datos iš gyvūnų kaulų, gautos iš skerdyklos kaulų sankaupos vietos, rodo, kad šioje vietoje žmonių gyventa apie 300 metų, ir išryškino bronzos amžiaus žmonių buvusią sampratą apie ekologiją ir sanitarines sąlygas. Remiantis Kretuono IC gyvenvietės osteologinę medžiaga, išanalizuota tuo metu naudota skerdimo technologija. Gyvenvietės teritorijoje aptikti titnaginiai kirviai šlifuotu paviršiumi ir ašmenimis, šlifuoti akmeniniai įtveriamieji kirviai, platūs titnaginiai peiliai, gremžtukai, masyvūs gremžtai, kauliniai ir titnaginiai durklai įgalino sėkmingai sudoroti sumedžiotus žvėris ar auginamus gyvulius.

ENAnalysis of the osteological and archaeological material discovered at the Early Bronze Age settlement of Kretuonas 1C suggests that the settlement's hunted game and reared animals were slaughtered within the settlement, not far from the dwellings. We analyse the butchering technology of the Early Bronze Age based on Kretuonas 1C's osteological material. The tools used for butchering and the macroscopic analysis of the slaughtered artiodactyls' axial skeleton and long bones enabled an assessment of split bone in the butchering area, as well as of chop and cut marks acquired during the butchering process. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23076
Updated:
2020-11-17 19:59:31
Metrics:
Views: 31    Downloads: 9
Export: