Kauno dekanato bažnyčių raida XV–XVII a.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno dekanato bažnyčių raida XV–XVII a
Alternative Title:
Development of the kaunas deanery churches in the 15th and 17th centuries
In the Journal:
Lituanistica. 2006, Nr. 4, p. 1-22
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kauno dekanatas; Bažnyčios; Raida; Vyskupijos; Vilnius; Fundatoriai.
Keywords:
LT
Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Fundatoriai; Kauno dekanatas; Raida; Vyskupijos.
Summary / Abstract:

LTKauno dekanate XVII a. pabaigoje buvo 18 parapinių bažnyčių bei 4 filijos: Kauno, Kaunakiemio, Jiezno, Aukštadvario, Semeliškių, Žiežmarių, Žaslių, Paparčių su filija Kazokiškėse, Karmėlavos, Lapių, Gegužinės, Lipnikų (Skarulių), Rumšiškių, Kietavišių, Stakliškių su filija Užuguostyje, Darsūniškio, Prienų su filija Birštone, Vandžiogalos su filija Babtuose parapijos. Apie trečdalis parapijų buvo funduotos valdovo, kitos – bajorijos ir viena – miestietės. Intensyviausiai parapijos kurtos XVI a. pradžioje (iki trečiojo dešimtmečio pabaigos): tuomet atsirado net 12 bažnyčių. Tai buvo pats intensyviausias Katalikų bažnyčios sklaidos etapas, sužlugdytas Reformacijos. Kitas intensyvus parapijų kūrimo etapas buvo Tridento reformos įtakoje XVI a. pabaiga – XVII a. pirmoji pusė. Fundacinėmis privilegijomis parapijoms suteikta žemių ir valstiečių, kai kuriais atvejais dovanoti vandens telkiniai ar numatomos galimybės gauti žuvies. XV – XVI a. buvo populiaru suteikti smukles (6 atvejai), grūdų dešimtines (9 atvejai), kurias XVII a. keitė piniginės dešimtinės. Klebonams sudarytos sąlygos apsirūpinti miško teikiamomis gėrybėmis (mediena statybai, malkos kurui). Klebonams kelti reikalavimai skleisti Dievo žodį, melstis už fundatorius ir jų giminaičius. 4 parapijose reikalauta, kad kunigas mokėtų lietuviškai. XVII a. padaugėjo reikalavimų, kad kunigas samdytų bakalaurus, Jiezne nurodyta įkurti prieglaudą. [Iš leidinio]

ENAt the end of the 17th century Kaunas Deanery united 18 parish churches and 4 branches: Kaunas, Kaunakiemis, Jieznas, Aukštadvaris, Semeliškės, Žiežmariai, Žasliai, Paparčiai with a branch in Kazokiškės, Karmėlava, Lapiai, Gegužinė, Lipnikai (Skaruliai), Rumšiškės, Kietavišiai, Stakliškės with a branch in Užuguostis, Darsūniškis, Prienai with a branch in Birštonas and Vandžiogala with a branch in Babtai. About one third of parishes were funded by the ruler while others by the nobility and one – by a petty bourgeois. Parishes were actively established at the beginning of the 16th century (until the end of the 1520s): as many as 12 churches appeared then. That was the most intensive period of development of the Catholic Church crushed by the Reformation. Another intensive period of establishment of parishes was the end of the 16th century and the first half of the 17th century under the influence of the Trident Reform. By foundation privileges parishes were given land and peasants and sometimes – water bodies or rights to fish. In the 15-16th centuries it was popular to give inns (6 cases) or tithe in grains (9 cases) which in the 17th century replaced tithes in cash. Priests were provided with conditions to use forest goods (wood for construction and for heating). Priests were required to spread the word of God and pray for the founders and their families. 4 parishes required that the priest would know the Lithuanian language. In the 17th century more requirements were issued that priests would hire bachelors and in Jieznas an asylum would be established.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/302
Updated:
2018-12-20 23:08:35
Metrics:
Views: 92    Downloads: 44
Export: