Dėl Lietuvos katalikų dvasininkijos dalyvavimo Edukacinės komisijos veikloje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl Lietuvos katalikų dvasininkijos dalyvavimo Edukacinės komisijos veikloje
Alternative Title:
On participation of Lithuanian clergy in the work of the Educational Commission
In the Book:
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė : valstybė, kultūra, edukacija / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. P. 55-71. (XVIII amžiaus studijos; 2)
Keywords:
LT
18 amžius; 14 amžius; Ignotas Masalskis; Steponas Jonas Giedraitis; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Ugdymas / Education; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, pasitelkus istoriografiją ir pirminius šaltinius, siekiama per Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų dvasininkijos atvejį glaustai aptarti to meto Lietuvos katalikų hierarchu ir jiems pavaldžios dvasininkijos laikyseną Edukacinės komisijos atžvilgiu. Atliktas fragmentinis tyrimas leidžia teigti, kad Lietuvos katalikų hierarchų ir dvasininkijos požiūris į Edukacinės komisijos kuriamą edukacijos modelį nebuvo vienareikšmis, tačiau priešiškai nusiteikusiųjų buvo mažuma. Edukacinės komisijos dėmesys religiniam ugdymui, nepakantumas religinio indiferentizmo apraiškoms, aktyvus Lietuvos katalikų dvasininkijos dalyvavimas visose naujai kuriamo edukacijos modelio srityse perša prielaidą apie išsamesnės XVIII a. pabaigoje vykusios švietimo pertvarkos analizės tikslingumą Bažnyčios istorijos kontekste. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Edukacinė komisija; Vilniaus vyskupas Ignotas Masalskis; Žemaičių vyskupas Jonas Dominykas Lopacinskis; Žemaičių vyskupas Steponas Jonas Giedraitis; Lietuvos katalikų dvasininkija; Educational Commission; Bishop of Vilnius Ignacy Massalski; Bishop of Samogitia Jan Dominik Lopacinski; Bishop of Samogitia Steponas Jonas Giedraitis; Lithuanian Catholic clergy.

ENAfter founding of the secular Educational Commission controlled by the Sejm, education, up to that point being exclusively in purview of the Catholic Church, was moved to the scope of state regulated areas. However, the material backbone of the institution responsible for reforming the system of public education became possessions of the Dominus ас Redemptor Catholic order, cancelled in 1773 by the pope Clement XIV and located in the Commonwealth of Both Nations. Therefore, along with lay people this Commission included hierarchs of the Catholic Church with Bishop of Vilnius Ignacy Massalski becoming the first chairman whereas in the first years of the Commission all levels of education were dominated by clergy teachers. This demonstrates that reforms of existing educational system and managerial changes had nothing to do with removing of the Catholic Church from the matters of education. Thus the work of the Educational Commission is an important part of history of the Lithuanian Catholic Church as well. [...]. [From the publication]

ISSN:
2351-6968
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57656
Updated:
2022-01-15 15:25:16
Metrics:
Views: 36
Export: