Kauno dekanato parapijų padėtis XVII a. antrojoje pusėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno dekanato parapijų padėtis XVII a. antrojoje pusėje
Alternative Title:
Parishes of Kaunas deanery at the second half of the 17th century
In the Journal:
Soter. 2009, 30 (58), p. 127-139
Keywords:
LT
1569-1795. Lietuva ATR laikotarpiu.
Summary / Abstract:

LTXVII a. vidurio karai iš esmės sugriovė Kauno dekanato katalikų bažnyčių materialinę bazę. Jai atkurti prireikė ilgų dešimtmečių. Sudegė 9 medinės bažnyčios, kitos 2 medinės visiškai nuniokotos, mažiau priešų paliestos tik Vandžiogalos ir Veisiejų bažnyčios. Sudegusių bažnyčių vietoje būdavo surenčiamos laikinos daržinės tipo bažnytėlės. Prienuose, Stakliškėse, Semeliškėse, Žiežmariuose, Žasliuose ir Rumšiškėse pastatytos naujos medinės bažnyčios. Tyrimas parodė, kad dekanato laikinosiose bažnytėlėse būdavo vienas altorius. Didesnėse bažnyčiose paprastai įrengdavo tris altorius - dažniausiai skirdavo juos Švč. Mergelės Marijos, Švč. Trejybės ir įvairių šventųjų garbei. Turtingiausios Kauno dekanate buvo Kauno Šv. Petro ir Pauliaus, Prienų ir Stakliškių parapijos. Žymiausi dekanato bažnyčių rėmėjai bajorai buvo Lackių, Pacų, Skorulskių, Rostovskių ir Beinartų giminių atstovai. Maždaug pusė dekanato bažnyčių pagal patronato teisę priklausė valdovui. Karitatyvinė veikla Kauno dekanate XVII a. antrojoje pusėje buvo mažai išvystyta. Prieglaudos veikė tik Kauno Šv. Petro ir Pauliaus bei Prienų parapijose. Parapinė mokykla 1668–1669 m. veikė Kauno Šv. Petro ir Pauliaus parapijoje, o 1675 m. ir Žiežmariuose. Vizitatorius reikalavo steigti mokyklas ir kitose parapijose. Parapinės mokyklos padėdavo klebonams užsiimti sielovada, katechizuoti parapijos gyventojus. XVII a. antrojoje pusėje dekanate veikė Literatų (prie Kauno Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios), Švč. Rožinio (Stakliškėse) ir Šv. Onos (Prienuose) brolijos.Reikšminiai žodžiai: Kaunas; Kauno dekanatas; Bažnyčia; Parapija; Klebonas; Vizitacija; Brolija; Prieglauda; Mokykla; Lokalinė istorija; Kaunas; Deanery of Kaunas; Parish; Parish priest; Fundatoriai; Church visitation; Confraternity; Sielovada; Alms-house; Patronatas; Dekanatas; School.

ENThe article discusses activities and material well-being of Kaunas deanery at the second half of the 17th century. The main sources of the study are church visitations from 1668-1669 and 1674-1676 as well as inventories of certain churches from the second half of the 17th century. Severe consequences of the 1654-1667 war for the churches of Kaunas deanery are analyzed, material well-being of the churches and their altars discussed, priests of the churches, as well as spiritual, educational and charitable activities are described. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19332
Updated:
2018-12-17 12:25:57
Metrics:
Views: 90    Downloads: 38
Export: