Kauno basųjų karmelitų vienuolynas 1818 m. vizitacijos duomenimis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno basųjų karmelitų vienuolynas 1818 m. vizitacijos duomenimis
Alternative Title:
Kaunas Barefoot Carmelite monastery 1818 visitation data
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2019, 17, p. 37-50
Keywords:
LT
Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje (1795 – 1915); 18 amžius.
Summary / Abstract:

LTXVIII a. atrojoje pusėje katalikų Bažnyčia pradėjo vis daugiau dėmesio skirti naujoms pastoracinėms formoms, parapijų kontrolei, aktyviau stebėti dvasininkų ir bendruomenių padėtį. Kaip viena iš geriausių tokių priemonių buvo nurodomos dažnos ir išsamios bažnyčių bei vienuolynų vizitacijos. Šiame straipsnyje pristatoma ir publikuojama 1818 m. Kauno basųjų karmelitų vienuolyno vizitacija. Ši vizitacija suteikia svarbios informacijos apie Kauno basųjų karmelitų vienuolyno ir Šv. Kryžiaus bažnyčios būklę XIX a. antrajame dešimtmetyje. Vizitacija atspindi caro okupacijos ir Napoleono žygio padarinius. Taip pat vizitacijoje nurodoma vienuolyno ir bažnyčios fizinė būklė, turtinė vienuolyno padėtis (išlaidos ir pajamos), valstiečių atliekamos prievolės vienuolynui, liturginių reikmenų, rūbų bei turimų knygų skaičiai, išvardijami vienuolyne gyvenę žmonės. Straipsnio tikslas – pristatyti 1818 m. vizitaciją kaip svarbų šaltinį basųjų karmelitų vienuolyno padėčiai tirti ir jo1818 m. buvusiai būklei nustatyti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: 1818 m. vizitacija; 1818 metų vizitacija; Basieji karmelitai; Karmelitų ordinas; Kaunas; Vienuolynas; Vienuolyno biblioteka; Vienuolyno pajamų struktūra; Šv. Kryžiaus bažnyčia; Barefoot Carmelites; Income structure of Monastery; Kaunas; Library of monastery. Snt Cross Church; Monastery; Order of carmelites; Visit of 1818; Visitation in 1818.

ENIn the second half of the 18th century, the Catholic Church began to pay more attention to new pastoral forms, parish control, and started more actively monitoring clergy and communities. Frequent and comprehensive visits to churches and monasteries were identified as one of the best such measures. This article introduces and publishes the visit of Kaunas barefoot Karmelite Monastery that took place in 1818. This visit provides important information about the condition Kaunas barefoot Carmelite Monastery and the Church of the Holy Cross was in during the second decade of 19th century. The visit reflects the consequences of the Tsar's occupation and Napoleon's journey. The visit also mentions the physical condition of the monastery and the church, monastery‘s financial situation (costs and income), and the obligations that the peasants had to the monastery. The numbers of liturgical supplies, clothes and books available are listed, people who haved lived there are accounted for. The aim of the article is to present the visit of 1818 as an important source for the study of the situation of barefoot Carmelite Monastery and to determine its condition during that time. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-8734.17.3
ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79711
Updated:
2020-04-24 06:53:17
Metrics:
Views: 55    Downloads: 30
Export: