Knyga apie prieštaringą vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio gyvenimą ir tragišką mirtį : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knyga apie prieštaringą vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio gyvenimą ir tragišką mirtį: recenzija
In the Journal:
Lituanistica. 2011, Nr. 2, p. 210-213
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Eligijaus Railos monografija „Ignotus Ignotas. Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis“(2010). 1995 m. apgintos disertacijos pagrindu parašyta knyga kelia nemažą susidomėjimą. Knyga sudaryta iš pratarmės, trijų skyrių („I. J. Masalskio politinė veikla: tarp tradicijos ir reformų“, „I. J. Masalskio kultūrinė veikla: edukacinės apšvietos likimas“, „I. J. Masalskio ūkinė veikla: fiziokratizmo konfigūracija Lietuvoje“), literatūros bei šaltinių sąrašo, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklių. Dėstomosios dalies struktūra yra logiška, nors chronologiškai kai kas ir kartojasi, bet tokiu principu sukurtas išsamus temos vaizdas. Autorius surado nemažai faktų iš I. J. Masalskio gyvenimo, kartu pateikė platų tos epochos politinio, kultūrinio ir socialinio gyvenimo vaizdą. Recenzijos autorius knygą vertina prieštaringai. Šioje knygoje daug pirmą kartą mūsų istoriografijoje minimų faktų, ji įdomi, patraukli ir tikrai ras savo skaitytoją. Vis dėlto praėjus pusantro dešimtmečio nuo disertacijos pasirodymo, jos tekstas tik iš dalies pasipildė naujais vertinimais bei faktologinėmis žiniomis. Recenzijoje atkreipiamas dėmesys į nepanaudotus žinomų autorių šaltinius, kai kuriuos diskutuotinus teiginius ir nesuvienodintą pavardžių rašybą ir pan.Reikšminiai žodžiai: Ignotas Jokūbas Masalskis; Lietuvos istorija XVIII a.; Istorinė biografija; Apšvietos epocha; Ignotas Jokūbas Masalskis; History of Lithuania in XVIII c.; Historical biography; Age of Enlightenment.

ENThe review is about Eligijus Raila' monograph “Ignotus Ignotas. Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis” (2010). A book was written on the basis of the 1995 thesis and raises quite a big interest. It consists of a preface, three chapters (“I. J. Masalskio politinė veikla: tarp tradicijos ir reformų”, “I. J. Masalskio kultūrinė veikla: edukacinės apšvietos likimas” and “I. J. Masalskio ūkinė veikla: fiziokratizmo konfigūracija Lietuvoje”), a list of literature and sources, and indexes of personal names and place names. A structure of the main part is logical, although same things are chronologically repeated. However, in this way the topic seems to be comprehensive. The author found quite many facts from the life of I. J. Masalskis and presented a wide view of political, cultural and social life of the epoch. According to the author of the review, the book is controversial. The book contains many facts which are mentioned for the first time in our historiography, it is interesting, attractive and, definitely, will find its reader. However, after one and a half century from the appearance of the thesis, its text was only partially supplemented with new assessments and facts. The review pays attention to unused sources of known authors, some negotiable statements, uneven orthography of surnames and etc.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31585
Updated:
2018-12-17 13:03:20
Metrics:
Views: 57    Downloads: 11
Export: