Lietuvio bajoro dešimtmetis Livonijos karas (1610 m.) ir jo autorius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvio bajoro dešimtmetis Livonijos karas (1610 m.) ir jo autorius
Alternative Title:
Lithuanian Nobleman's Decade, Livonia War (1610) and Its Author
Publication Data:
Vilnius : Žara, 2006.
Pages:
295 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Lietuvio bajoro Dešimtmetis Livonijos karas: bibliografinės, istoriografinės ir autorystės kontroversijos — Dešimtmetis Livonijos karas bibliografinėje literatūroje — Dešimtmečio Livonijos karo egzemplioriai — Dešimtmetis Livonijos karas istoriografijoje — Dešimtmečio Livonijos karo šaltinotyrinė vertė — Krizostomo Volodkevičiaus autorystė — Autorystės problemos formulavimas — Spėjamo autoriaus bruožai — Teodoro Lackio biografijos bruožai — Pirmtakai ir tėvai — Gimimo data ir kiti šeimos nariai — Vaikystė ir paauglystė — Pirmieji jaunystės metai — Italijos periodas — Žygimanto III dvariškis ir rotmistras — Karo tarnybos Respublikos daliniuose pradžia — Livonijos karo periodas — Mirties data — Turtiniai reikalai — Būdo bruožai — Teodoras Lackis - Dešimtmečio Livonijos karo autorius — 1600-1601 metai — 1602 metai — 1603 metai — 1604 metai — 1605 metai — 1606 metai — 1607 metai — 1608 metai — 1609 metai — 1610 metai — Išvados — Priedas. Lietuvio bajoro Dešimtmečio Livonijos karo vertimas ir paaiškinimai — Summary — Šaltiniai ir literatūra.
Keywords:
LT
17 amžius; Švedija (Sweden); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTDarbas skirtas išsiaiškinti ir aptarti senos knygos, išleistos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, ribotu skaičiumi (Equitis Lituani De bello Livonico per decennium gesto), autorių. Ji parašyta nežinomo Lietuvos didiko, ir išleista 1610 m. Vilniuje. Tai unikalus šaltinis tiriant 1601 – 1609 m. Livonijos karą. Taigi, šio darbo uždaviniai yra: 1) apžvelgti minėtą darbą bibliografiškai ir istoriografiškai; 2) išryškinti knygos, kaip šaltinio, svarbą; 3) patikrinti galimą Krizostomo Volodkevičiaus autorystę; 4) nepasitvirtinus K. Volodkovičiaus autorystei, pabandyti atsekti tikrąjį autorių. Šis darbas yra pirmas bandimas įtraukti minėtąją knygą į istoriografinį kontekstą. Kaip šaltinis, knyga galėtų būti įdomi Latvijos, Lenkijos ir Švedijos mokslininkams. Iki šių dienų išliko tik kelios dalys minėto veikalo. Ilgo ir nuodugnaus tyrimo metu, straipsnio autorius prieina išvados, kad K. Volodkevičiaus kandidatūra kaip minėtos studijos autoriaus yra nepatvirtinama, kadangi nėra šio žmogaus vardo paminėjimo 1600 – 1608 m. dokumentuose, o be to nežinoma, ar jis galėjo kalbėti lotyniškai.. Vietoj jos straipsnio autorius iškelia kitą kandidatą – Teodorą Lackį.

ENThe work is dedicated to the aim of clarifying and discussing who was the author of the book (Equitis Lituani De bello Livonico per decennium gesto) published in the Grand Duchy of Lithuania as a limited edition. It was written by an unknown Lithuanian nobleman and published in 1610 in Vilnius. This is a unique source for research of the 1601-1609 Livonian War. Thus, the tasks of this work are: 1) To review the work bibliographically and historiographically; 2) To highlight the importance of the book as a source; 3) To examine the possible authorship of Krizostom Volodkevich; 4) After Volodkovich's authorship was not verified, to try to trace the real author. The work is the first attempt to include the book into the historiographic context. As a source, the book could be of interest to Latvian, Polish, and Swedish scientists. Only a few parts of the work have reached our times. In the course of the long and thorough research, the author of the article comes to the conclusion that the candidature of Volodkevich as the author of this study cannot be confirmed, because his name was not mentioned in 1600-1608 documents. Moreover, it is not known whether he could speak in the Latin language. Instead of Volodkevich, the author of the article proposes another candidate – Teodor Lacki.

ISBN:
998634154X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2262
Updated:
2021-01-04 21:03:09
Metrics:
Views: 89
Export: