Žvilių ir Šarkų kapinynų romėniškojo laikotarpio kapų chronologinės fazės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žvilių ir Šarkų kapinynų romėniškojo laikotarpio kapų chronologinės fazės
Alternative Title:
Chronological phases of the Roman-period cemeteries at Žviliai and Šarkai
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2011, t. 37, p. 25-86
Keywords:
LT
Archeologiniai radiniai / Artefacts; Chronologija; Šarkų kapinynas; Tipologija; Vakarų Lietuvos kapinynai su akmenų vainikais; Žvilių kapinynas.
EN
Chronology; Cultural connections; Typology; West Lithuanian cemeteries with stone circles; Žviliai and Šarkai Cemeteries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra aptarti romėniškojo laikotarpio Žvilių ir Šarkų kapinynų (Šilalės r.) chronologines fazes ir joms priskirtus dirbinius kaip tam tikrų tarpsnių kultūros išraiškos formą. Žvilių kapinyno medžiagą atskira monografija paskelbė L. Vaitkunskienė (Vaitkunskienė, 1999). Deja, kapinyno tyrinėtojos įžvalgos chronologijos klausimais nesulaukė platesnio atgarsio mokslinėse diskusijose. Šiame straipsnyje, naudojantis statistikos metodais, grįžtama prie Žvilių kapinyno romėniškojo laikotarpio kapų datavimo klausimo. Ankstyviausios Žvilių kapų grupės, kuri ne tokia gausi, įkapių tipų kontekstui paryškinti į duomenų bazę įtraukti Šarkų kapinyno romėniškojo laikotarpio kapų kompleksai. Tam tikroms kapinynų fazėms būdingi dirbiniai analizuojami kiek galima platesnėje, ne vien tik baltiškojoje, plotmėje. Straipsnio pabaigoje aptariamas Žvilių ir Šarkų kapinynus palikusių bendruomenių kultūrinis integralumas ir savitumas kaimyninių baltiškųjų kidtūrų ir tolimesnių Europos Barbaricumo sričių atžvilgiu. [Iš leidinio]

ENThe article aims to discuss the chronological phases of the Roman-period cemeteries at Žviliai and Šarkai (Šilalė District) and the artefacts attributed to them as a form of cultural expression during certain periods. L. Vaitkunskienė published material from Žviliai in a separate monograph (Vaitkunskienė, 1999), but unfortunately that scholar's insights into chronological issues have not received a broader response in academic discussions. This article uses statistical methods to return to the question of dating the Romanperiod burials in Žviliai Cemetery. Roman-period burial assemblages from Šarkai Cemetery have been added to the database in order to clarijy the context of the grave-good types from the earliest group of Žviliai burials, which is less numerous. Artefacts typical of certain phases of these cemeteries are analysed over as broad an area as possible, not just the Bait context. The end of the article discusses the cultural unity and specificity of the communities which left the Žviliai and Šarkai Cemeteries in respect to the neighbouring Bait cultures and more distant areas of the European Barbaricum. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36791
Updated:
2020-09-10 19:58:51
Metrics:
Views: 113    Downloads: 78
Export: