Pajuosčio pilkapynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pajuosčio pilkapynas
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004.
Pages:
167 p
Series:
Archaeologia Lituana : monografijos. A serija, Lietuvos laidojimo paminklai; Nr. 1
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pajuosčio pilkapyno topografinė padėtis ir tyrinėjimų istorija — Pilkapyno laidosena — Radiniai — Pajuosčio bendruomenė įvairiais geležies amžiaus laikotarpiais — 1 priedas. Pajuosčio pilkapiai ir kapai — 2 priedas. Vėlyvieji krikščioniškojo laikotarpio kapai: Laidosena; Kapai — 3 priedas. Kai kurie duomenys apie Pajuosčio gyvenvietę — Šaltiniai ir literatūra — Das Hügelgräberfeld in Pajuostis. Zusammenfassung.
Keywords:
LT
Bendruomenė; Chronologija; Geležies amžius; Krikščioniški kapai; Pajuostis; Pajuosčio XVI-XIX a. kapinaitės; Pajuosčio gyvenvietė; Pajuosčio pilkapynas; Pilkapynas; Radinių tipologija; Senasis geležies amžius (romėniškasis laikotarpis); Sėliai; Vidurinis geležies amžius; Vėlyvasis geležies amžius.
EN
Barrows; Christian graves; Chronology; Community; Iron age; Late Iron Age; Old Iron Age (Roman Period), Middle Iron Age; Pajuostis; Pajuostis barrow cemetery; Pajuostis cemetery of 16-19 cent.; Pajuostis settlement; Selonians; Typology of finds.
Summary / Abstract:

LT1971-1974 m. per keturis tyrinėjimų sezonus buvo ištirti visi dabar jau visiškai sunaikinto Pajuosčio pilkapyno (Panevėžio r.) pagrindinėje grupėje esantys pilkapiai ir padarytos kelios perkasos tarp pilkapių įvairiose pilkapyno vietose. Knygoje skelbiama šių tyrinėjimų medžiagą. Kaip paaiškėjo tyrinėjimų metu, Pajuosčio pilkapyne pradėta senajame geležies amžiuje arba romėniškajame laikotarpyje, pilkapiuose rasta taip pat ir vidurinio ir vėlyvojo amžiaus kapų. Dar kartą pilkapyno teritorijoje žmonės laidoti XVI-XIX amžiais, kai čia buvo įrengtos kapinės. Paskelbti tyrinėjimų duomenys leidžia susidaryti aiškesnį vaizdą apie šiaurinės Lietuvos dalies laidoseną įvairiais geležies amžiaus laikotarpiais, žmonių buityje naudotus daiktus, kai kuriuos dvasinės kultūros aspektus. Savotiškai įdomi ir krikščioniškojo kapinyno medžiaga, leidžianti pasekti kai kurias senesnes tradicijas net iki XVIII a. Darbas susideda iš kelių dalių. Pirmiausia aptariama senojo-vėlyvojo geležies amžiaus pilkapynų ir kapų medžiaga: pateikiami duomenys apie laidoseną, radinius, pilkapyną palikusius žmones, pateiktas visų pilkapių ir kapų aprašymas. Antroji darbo dalis skirta krikščioniškojo laikotarpio kapams ir jų įkapėms, pateikti duomenys apie senąja Pajuosčio gyvenvietę.

ENOver four research seasons from 1971 to 1974, all of the tumuli in the main group of the Pajuostis burial grounds (Panevėžys district), which is now completely destroyed, were examined, and several ditches were made between the tumuli in various parts of the burial grounds. The material of this research is published in the book. As was discovered during the study, the Pajuostis burial grounds were begun in the Old Iron Age, or the Roman Iron Age; graves from the Middle and Late Iron Ages were found on the grounds as well. People were buried again in the territory of the burial grounds in the 16th -19th centuries, when a cemetery was set up there. The published research data allows us to form a clearer image of the burial customs in the northern part of Lithuania during various periods of the Iron Age, of the household items people used, and of some spiritual aspects of the culture. The material of the Christian burial grounds, which allows us to follow some older traditions as far back as the 18th century, is also interesting in its own way. The work consists of several parts. First material from the burial grounds and graves dating from the Old Iron Age to the Late Iron Age are discussed: data is presented on burial customs, findings, and the people who left the burial grounds, as is a description of all of the burial grounds and tumuli. The second part is devoted to the graves and shrouds of the Christian period, and data is presented on the old Pajuostis settlement.

ISBN:
9986196051
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31500
Updated:
2021-02-10 20:46:36
Metrics:
Views: 15
Export: