Vakarų Lietuvos kapinynų su akmenų vainikais kultūrinė sritis III a.-V a. pradžioje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vakarų Lietuvos kapinynų su akmenų vainikais kultūrinė sritis III a.-V a. pradžioje: disertacija
Alternative Title:
The Cultural Group of Burial Grounds with Stone Coronas in Western Lithuania from the 3rd C. to the early 5th C
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
169 lap + priedas: 92 iliustr. lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTVakarų Lietuvos I-VII a. plokštinių kapinynų su akmenų vainikais kultūrinė grupė išskiriama pajūrio regione tarp Minijos žiočių pietuose ir Šventosios upės šiaurėje, iki Jūros aukštupio rytuose. Disertacijoje tyrinėjamas šios kultūros gyvavimo tarpsnis, apimantis III a.-V a. po Kr. pradžią, t.y. senojo geležies amžiaus antrąją pusę, arba vėlyvąjį romėniškąjį periodą. Darbe pateikiama archeologinės medžiagos analizė, atsižvelgiant į tuometinį vadinamosios barbariškosios Europos, plytėjusios už Romos imperijos ribų, kontekstą. Svarbiausias autorės siekis yra ištirti, kiek Lietuvos pajūryje gyvenę žmonės buvo veikiami Vidurio ir Šiaurės Europoje vykusių procesų. Archeologinė medžiaga aptariama, išskiriant kapinynų naudojimo fazes, kurios atsispindi papuošalų kaip įkapių formų kaitoje laikui bėgant. Atskiras dėmesys kreipiamas į tam tikrus dirbinių tipus, kurie svarbūs vėlyvojo romėniškojo laikotarpio chronologijos patikslinimui. Aptariama Vakarų Lietuvoje randamų papuošalų stilistinė visuma, išryškinant jų savitumą, o taip pat ir giminingus bruožus artimesnių ar tolimesnių kultūrinių arealų gaminiams. Į Vakarų Lietuvos kapinynų su akmenų vainikais sritį, buvusią prie komunikacinio srauto Skandinavija - Vidurio Europa - Juodosios jūros pakrantė, pateko ne tik romėniško importo, bet ir stilistinių idėjų. Vienos jų iš Romos imperijos pakraščių buvo perimamos tiesiogiai, kitos - pakeistos germanų ar artimesnių Baltijos regiono kaimynų. Darbe taip pat aptariami Lietuvos pajūrio baltų laidosenos ir gyvensenos III-V a. pr. bruožai. [Iš leidinio]

ENThe cultural group of laminar burial grounds with stone coronas that existed in Western Lithuania in the 1st – 7th cc. is found in the coastal region between the mouth of the Minija and the River Šventoji in the north, up to the upper reaches of the Jūra in the east. The thesis deals with a period of this culture from the 3rd c. to the early 5th c., i.e. the second half of the old Iron Age or the late Roman period. The study analyses archaeological materials within the context of the so-called Barbarian Europe that stretched beyond the borders of the Roman Empire. The author’s main objective is to explore the influence from processes in Central and Northern Europe on people who lived on the coast of Lithuania. The thesis discerns phases of the use of burial grounds that are reflected in the change of jewellery as forms of cerements over the centuries. The study focuses on certain types of adornments that are important for reviewing the chronology of the late Roman period. The author discusses the styles of jewellery found in Western Lithuania, highlighting their individuality and common features with articles from closer or more distant cultural areas. Burial grounds with stone coronas in Western Lithuania that lay by the artery connecting Scandinavia with Central Europe and the Black Sea region feature both Roman imports and original stylistic ideas. The study also discusses the features of Baltic burial tradition and subculture in Lithuania’s coastal region in the 3rd – 5th cc.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11325
Updated:
2022-02-07 20:09:16
Metrics:
Views: 81
Export: