Gintarų kapinynas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gintarų kapinynas
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2002, t. 3, p. 34-74
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Chronologija; Gintarų kapinynas; Gintarų kapinyno bendruomenė; Laidosena; Romėniškasis geležies amžius; Senasis geležies amžius; Vakarų Lietuvos kapinynai su akmenų vainikais; Vakarų baltai; Įkapių tipai; Burial customs; Burial rites; Chronology; Community of Gintarai cemetery; Gintarai cemetery; Roman Iron Age; Types of grave-goods; West Lithuanian cemeteries with stone en-closures; Western Balts.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Chronologija; Gintarai; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Piliakalniai / Hilforts; Romėniškasis geležies amžius; Geležies amžius / Iron Age; Vakarų baltai; Vakarų Lietuvos kapinynai su akmenų vainikais.
EN
Chronology; Community of Gintarai cemetery; Gintarai cemetery; Roman Iron Age; Types of grave-goods; West Lithuanian cemeteries with stone en-closures; Western Balts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi XX a. septintojo dešimtmečio pabaigoje rasti ir vėliau tirti Gintaro paminklai. Jų dalį tyrinėjo Kretingos kraštotyrininkas Ignas Jablonskis. Dalyje Gintaro kapinyno buvo rasta keletas senojo geležies amžiaus kapų ir vėlyvojo geležies amžiaus kapų, kuriuose matomi degintiniai ir griautiniai palaidojimai. Ignas Jablonskis kasinėjo Vyšnių kalno dvarvietę ir aptiko joje ankstyvesniojo piliakalnio pylimo pėdsakų. Tyrinėtojo nuopelnas, kad dalis Gintarų paminklų įrašyta į vietinės reikšmės archeologijos paminklų sąrašus. Atkreipiamas dėmesys, kad I. Jablonskis sudarė Gintarų archeologinių paminklų išdėstymo schemą. Straipsnyje nurodoma, kad Gintarų kapinynas yra Kartenos apylinkėse ir aprašoma kapinyno topografinė padėtis. Kaip vietiniai gyventojai pasakoja, anksčiau kapinyno teritorija priklausė Kartenos dvarui. Būdamas kolūkio teritorijoje, kapinynas nukentėjo. Išsamiai aprašoma kapinyno tyrinėjimų istorija. Taip pat pažymima, kad plačiau Gintarų kapinyno tyrinėjimų medžiaga neskelbta, o tik kelių autorių straipsniuose apie tai buvo rašoma. Todėl straipsnio tikslas ir yra paskelbti Gintarų kapinyno tyrinėjimų medžiagą. Nurodoma, kad straipsnyje aprašomi atidengti kapinynai, bet taip pat skelbiama tyrinėtų kapų medžiaga. Tam buvo pasinaudota I. Jablonskio ataskaita, kuri yra saugoma Lietuvos istorijos instituto archyve. Tokios medžiagos paskelbimas sudarys galimybę geriau pažinti Vakarų Lietuvos gyventojų laidoseną, buvusią senojo geležies amžiaus antrojoje pusėje. Daugiau bus žinoma apie to meto vietinių meistrų gaminius, o taip pat ir prekybinius ryšius.

ENThe article presents the Gintarai monuments, discovered in the late 60s of the 20th century and studied later. Some of them were studied by ethnographer Ignas Jablonskis from Kretinga. Several graves dating back to the Early Iron Age and Late Iron Age, where cremation and inhumation burials are evident, were found in certain parts of the Gintarai grave field. Jablonskis excavated the site of the Vyšnios Hill Estate and found the traces of the earlier hill fort. The inclusion of some of the Gintarai monuments into the list of archaeological monuments of local significance is the researcher’s merit. Jablonskis developed the scheme of the arrangement of the Gintarai archaeological monuments. According to the article, the Gintarai grave field is located in the surroundings of Kartena and its topographic position is specified. According to local residents, the territory of the grave field earlier belonged to the Kartena Estate. The grave field was damaged while being in the territory of the collective farm. The history of the grave field’s exploration is described in detail. It is also noted that the data on the exploration of the Gintarai grave field was not published and only several author’s articles refer to it. The article is therefore aimed at publication of the data on the exploration of the Gintarai grave field. The article describes the uncovered graves and publishes the data on explored graves. Jablonskis’s report, stored in the archives of the Lithuanian Institute of History, was used to this end. Publication of such data will allow to better know the burial rites in western Lithuania in the second half of the Early Iron Age. More knowledge will be acquired about the items produced by local craftsmen of the time, as well as their trade relations.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12029
Updated:
2018-12-17 11:00:16
Metrics:
Views: 37    Downloads: 17
Export: