Vėlyvojo romėniškojo laikotarpio žiedas iš Baitų kapinyno. Pavidalo kilmė Baltijos regiono kultūrinių ryšių plotmėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vėlyvojo romėniškojo laikotarpio žiedas iš Baitų kapinyno. Pavidalo kilmė Baltijos regiono kultūrinių ryšių plotmėje
Alternative Title:
Late-Roman-Iron-Age ring from Baitai Cemetery. Origins of form across Baltic regional cultural contacts
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2007, t. 30, p. 9-38
Keywords:
LT
Baičiai (Baitai); Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTPlėtojant vieno Baitų kapinyno kapo radinių chronologinę ir tipologinę analizę, straipsnyje siekiama Lietuvos pajūrio archeologinius duomenis įtraukti į platesnį palyginamąjį kontekstą. III amžiaus kape 31 rastasis sidabrinis įvijinis žiedas praplatintais galais yra vienas iš nedaugelio tokios formos žiedų Vakarų Lietuvos regione. Tai vietinių meistrų gaminys, tačiau žiedo forma nusižiūrėta nuo skandinaviškųjų Beckmann 40 tipo gyvatgalvių žiedų. Tyrinėjant kitus papuošalus, randamus Lietuvos pajūrio kapinynuose kartu su žiedais praplatintais galais, jų formose pastebimos stilistinės įtakos, kurios pasiekė Vakarų Lietuvą iš pietvakarinio Baltijos regiono. Tai, jog brandžiame vėlyvajame romėniškajame periode ryšiai jūriniais keliais Baltijoje ypač suaktyvėjo, liudija ne tik aiškiai matoma "stiprių" Pietų Skandinavijos centrų įtaka lytiniam Baltijos regionui, bet taip pat bendrų "kosmopolitinių" dirbinių tipų paplitimas nuo Estijos šiaurės iki Sembos pakrančių ir Mozūrijos ežerų regiono. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baitų kapinynas; Vakarų Lietuva; Rytinis Baltijos jūros regionas; Romėniškasis laikotarpis; Gyvatgalių žiedų imitacijos; Jūriniai kontaktai; Baltai cemetery; Western Lithuania; Eastern Baltic region; Roman Iron Age; Imitations of snake-head finger-rings; Maritime contacts; Vėlyvasis romėniškasis laikotarpis; Rytų Baltijos regionas; Gyvatgalvių žiedų imitacijos; Baitai cemetery; Late Roman Iron Age; East Baltic region; Imitations of snake-head rings.

ENExtending our analysis of the chronology and typology of finds from a grave in Baitai Cemetery, an attempt is made to place archaeological data from the Lithuanian coastland in a broader comparative context. The silver spiral ring with broadening terminals from Baitai Grave 31 is one of only a few such rings to be found in Western Lithuania. It was made by a local craftsman in imitation of a Scandinavian Beckmann 40 snakering. After investigating other forms of ornamentation, which are found along with silver rings with broadening terminals in gravesites from the Lithuanian coastal area, we find other stylistic influences upon them, which came via the south-west Baltic sea region. The fact that in the mature late-Roman period the network of maritime contacts across the Baltic Sea become particularly active is shown not only by the clear influence of „strong" south-Scandinavian centres on the eastern Baltic region but also by the spread of certain general „cosmopolitan" artefact-types from northern Estonia to the Samland coast and the Mazurian Lake District. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16011
Updated:
2020-09-17 20:17:11
Metrics:
Views: 69    Downloads: 16
Export: