Apie du išskirtinius romėniškojo laikotarpio radinius iš Jogučių kapinyno

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie du išskirtinius romėniškojo laikotarpio radinius iš Jogučių kapinyno
Alternative Title:
  • Two Exceptional Roman Findings Discovered in the Cemetery of Jogučiai
  • Über Zwei Extraordinäre Funde der Jüngeren Römischen kaiserzeit aus dem Jogučiai - Gräberfeld
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2005, t. 6, p. 83-93
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jogučių kapinynas; Vakarų Lietuva; Omegos formos diržo sagtis; Thorsberg; Illerup; Storlinge; Jogučiai cemetery; Western Lithuania; Omega shaped belt buckle; Thorsberg; Illerup; Storlinge.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Illerup; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Klaipėda; Omegos formos diržo sagtis; Piliakalniai / Hilforts; Storlinge; Thorsberg; Vakarų Lietuva.
EN
Jogučiai cemetery; Omega shaped belt buckle; Western Lithuania.
Summary / Abstract:

LTJogučių kapinynas – vienas iš tų Klaipėdos krašto archeologinių objektų, kurie buvo aptikti prieš Antrąjį pasaulinį karą, o XX a. pabaigoje Lietuvos archeologams jų teko ieškoti iš naujo. 1963 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos metu, ieškant spėjamo piliakalnio, vad. Kukudra, šalia Jogučių kaimo kapinių buvo rastas ietigalis. 1998 m. dar kartą žvalgant spėjamą kapinyno teritoriją, suartos dirvos paviršiuje aptikti du geležiniai kirviai ir ietigalio fragmentas, o 1999 m. šioje teritorijoje atlikti archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai, kurių metu ištirti 39 kv. m (3 perkasos) ir aptiktas vienas žmogaus kapas (kapas Nr. 1), suardyto žirgo kapo likučiai bei keletas atsitiktinių radinių. Šio straipsnio tikslas – publikuoti minėto kapo tyrimų medžiagą bei aptarti kelis jame rastus radinius. Kape palaidotas mirusysis, galva į šiaurę, centrinė kapo dalis – suardyta (apiplėšta?). Kapo duobėje aptikta keraminis puodelis, dalgis, galąstuvas, peilis, keturkampė diržo sagtis, rombo formos ietigalis su briauna ir pailgintu smaigaliu, omegos formos diržo sagtis bei trys Romos imperijos monetos. Ietigalis ir omegos formos diržo sagtis – reti ir įdomūs radiniai. Prabangi įvežtinė sagtis bei išskirtinis ginklas leidžia spėti, kad palaidotasis užėmė išskirtinę padėtį bendruomenėje. Neatmestina prielaida, kad būtent todėl kapas ir buvo apiplėštas. Kiti radiniai bei laidosenos būdas būdingi Vakarų Lietuvos kapinynams su akmenų vainikais, todėl kapas skirtinas vietos bendruomenės atstovui. Jogučių kapinyno kapas datuotinas C1b–C2 periodų sandūra, po 240 m.

ENThe cemetery of Jogučiai is one of those archaeological objects in the Region of Klaipėda, which were discovered before World War II and which, however, had to be re-discovered from scratch by Lithuanian archaeologists. In 1963, an exploratory archaeological expedition in search of a mound supposedly called Kukudra, found a spearhead near the village of Jogučiai. In 1998, during a secondary exploration of the supposed territory of the cemetery two iron axes and fragments of a spearhead were found while digging the upper layer of soil, and in 1999, archaeological explorations of 39 m2 (3 digging operations) of this territory resulted in the discovery of a grave of a man (grave No.1), some fragments of a destroyed grave of a horse and some other occasional findings. This article aims at publicising all the material of the above-mentioned research and discussing several of its findings. The man buried in the discovered grave lays with his head to the North, whereas the central part of the grave is destroyed (looted by grave robbers?). There were a ceramic cap, scythe, sharpener, knife, four-cornered belt buckle, diamond form spearhead with an edge and a long tip, omega form belt buckle and three coins, dating back to the Roman Empire, found in the grave. The spearhead and the omega form belt buckle are very rare and interesting findings. The luxurious imported buckle and the exceptional weapon provoke a thought that the man buried in the grave had a rather high rank in his community. It is also assumed that this was the reason the grave had been looted by grave robbers. Other findings and the burying tradition are characteristic to necropolises of Western Lithuania decorated with stone wreaths, thus the man buried in the grave is considered to be a member of the local community. The cemetery of Jogučiai dates back to the juncture of C1b (220-260 AD) and C2 (250-300 AD) periods after 240 AD.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5690
Updated:
2018-12-17 11:39:16
Metrics:
Views: 46    Downloads: 20
Export: