Romėniškojo laikotarpio Vakarų Lietuvos ir Nemuno žemupio gyventojų socialinių santykių analizė kapinynų medžiagos pagrindu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Romėniškojo laikotarpio Vakarų Lietuvos ir Nemuno žemupio gyventojų socialinių santykių analizė kapinynų medžiagos pagrindu
Alternative Title:
Analysis of the social relationships of the Roman Iron Age inhabitants of West Lithuania and the lower reaches of the Nemunas based on cemetery material
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2014, t. 40, p. 43-72
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Romėniškasis laikotarpis; Socialiniai santykiai; Kapų kategorijos; Roman Iron Age; Social relations; Grave categories.
Keywords:
LT
Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Romėniškasis laikotarpis; Socialiniai santykiai.
EN
Grave categories; Roman Iron Age; Social relations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Romėniškojo laikotarpio Vakarų Lietuvos ir Nemuno žemupio kapinynai bendruomenių socialinių santykių kontekste. Laidojimo duomenys įvertinami trijuose lygmenyse: regioniniame, kapinyno ir kapo. Archeologinė medžiaga analizuojama tiek kiekybinių, tiek kokybinių tyrimų pagalba. Socialinei turtinei diferenciacijai nustatyti naudojamas vadinamasis radinių tipų skaičiaus (RTS) kape metodas. Pagrindinis darbe naudojamas kokybinis metodas – įkapių kombinacijų metodas, korespondencinės analizės pagalba siekiama nustatyti skirtingus įkapių derinius turinčių kapų serijas. Esant galimybei analizuojamas atskirų kapų grupių išsidėstymas bendroje kapinyno schemoje. Vakarų Lietuvos ir Nemuno žemupio kapinynų nuosekli analizė leidžia pasekti Romėniškojo laikotarpio visuomenės pokyčius, suteikia informacijos apie šeimos padėties atspindžius laidosenoje, leidžia spręsti apie bendruomenių tarpusavio santykius. [Iš leidinio]

ENThe article deals with social relationships as reflected in the Roman Iron Age burial material found in Western Lithuania and the Lower Nemunas area. The burial data are considered at three – regional, cemetery and grave levels. The archaeological material is analysed in terms of both quantity and quality. Socio-economic differentiation is detected by the number of artefact types (NAT) discovered in graves. Quality-wise the main method used is that of grave good combinations where an attempt is being made at identifying grave series in view of different grave good combinations by means of correspondence analysis. Where appropriate, the layout of separate grave clusters in the general spatial development of cemeteries was examined. Consistent examination of Western Lithuanian and Lower Nemunas area cemeteries results in detecting the changes that occurred within Roman Iron Age societies, offers information about how a family position is reflected in mortuary data and suggests relationships between communities. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58185
Updated:
2018-12-17 13:52:12
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: