Reti žiedai Lietuvos archeologinėje medžiagoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reti žiedai Lietuvos archeologinėje medžiagoje
In the Journal:
Istorija [History]. 2000, Nr. 43, p. 5-7, 41
Keywords:
LT
Ažūriniai papuošalai; Kryžiaus forma; Kryžiniai žiedai; Nemuno Žemupio kapinynai; Romėniškasis geležies amžius; Senasis geležies amžius; Vakarų Lietuvos kapinynai su akmenų vainikais; Žiedai.
EN
Cemeteries of Lower Nemunas Region; Cross shape; Cruciform rings; Lithuania; Openwork ornaments; Rings; Roman Iron Age; Roman period; West Lithuanian Cemeteries with stone-enclosures.
Summary / Abstract:

LTTarp senojo geležies amžiaus radinių Lietuvos archeologinėje medžiagoje metaliniai žiedai, lyginant su kitais papuošalais, sudaro negausią grupę. Kol kas daugiausia žiedų aptikta Vakarų Lietuvos regione – kapinynų su akmenų vainikais ir Nemuno žemupio kapinynų kultūrinėse-etninėse grupėse. Savitos formos žalvarinis žiedas 1994 m. buvo aptiktas Dauglaukio kapinyno, Tauragės raj., turtingame moters kape Nr. 110. Neįprasta šio žiedo konstrukcija iš penkių apskritimų derinio sudaro kryžiaus pavidalą. E. Jovaišos nuomone, tai ne paprastas žiedas, o valdžios ženklas (regalija). Straipsnyje aptariami visi iki šiol žinomi šio tipo žiedų radiniai, tokių žiedų chronologija ir paplitimo arealas. Atliktas kryžinių žiedų ir kitų Vakarų Lietuvos regiono senojo geležies amžiaus papuošalų kai kurių ornamentikos bruožų palyginimas. Kryžiniai žiedai skirtini C1a periodo pabaigai – C1b periodui. Šie žiedai paplitę Vakarų Lietuvos kapinynų su akmenų vainikais ir Nemuno žemupio kapinynų kultūrinėse grupėse. Juos reikėtų laikyti vietinių Vakarų Lietuvos meistrų gaminiais. Kryžiniai žiedai yra pagaminti būdingu Vakarų Lietuvos papuošalams stiliumi. Šiuo stiliumi taip pat gamintos žalvarinės apskritos ažūrinės segės, ažūrinės smeigtukų galvutės. Kryžiniuose žieduose labai ryški soliarinė simbolika.

ENAmong the finds of the Early Iron Age metal rings, compared to other jewellery, make a small group in Lithuanian archaeological material. So far the greatest number of rings was found in Western Lithuania – the cultural-ethnic groups of cemeteries with stone circles and cemeteries of the lower reaches of the River Nemunas. An originally-shaped brass ring was found in 1994, in a rich woman’s grave No. 110 of Dauglaukis cemetery, Tauragė District. An unusual construction of this ring, combined of five circles, has the shape of a cross. According to E. Jovaiša, it is not a simple ring, but the symbol of authority (regalia). The paper discusses all so far known ring finds of this type, the chronology of these rings and the areal of prevalence. Certain elements of ornamentation of cross rings and other Western Lithuanian jewellery of the Early Iron Age are compared. Cross rings date from the end of period C1a to period C1b. These rings were spread in the cultural groups of Western Lithuanian cemeteries with stone circles and cemeteries of the lower reaches of the River Nemunas. They should be considered the products of local Western Lithuanian craftsmen. The style of cross rings is typical of Western Lithuanian jewellery. This style was used in round brass openwork brooches and openwork heads of pins. Solar symbolism is particularly evident in cross rings.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39120
Updated:
2018-12-17 10:47:39
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: