Dabartinės lietuvių kalbos įterptiniai vienetai : (semantika, struktūra, paskirtis diskurse) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dabartinės lietuvių kalbos įterptiniai vienetai : (semantika, struktūra, paskirtis diskurse): disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1992.
Pages:
265 lap
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 1992. Bibliografija.
Keywords:
LT
Įterptiniai vienetai; Semantikos sitema; IV.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Вводные единицы современного литовского языка (семантика, структура, назначение в дискурсе). Вильнюс, 1992. 18 p
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas - pagrindus pasirinktą įterptinių vienetų (ĮV) sampratą ir patikslinus ĮV sąvoką, naudojantis diskursinio analizės aspekto galimybėmis, aprašyti ĮV semantikos sistemą bei semantinį formuojamąjį vaidmenį sakinyje, aprašyti ĮV struktūrinius tipus, funkcijas diskurse. Siekiant šio tikslo, būtina išspręsti tokius uždavinius: a) pirmumą teikiant siaurajai ĮV sampratai, preciziškiau diferencijuoti visus įterpiamai vartojamus sintaksinius elementus, nustatyti jų bendruosius požymius, pagal kuriuos tie elementai, tarp jų ir ĮV, jungiami kaip vieno sintaksinio reiškinio sudėtinės dalys, nustatyti ĮV vietą įterpiamai vartojamų elementų sistemoje, išryškinti ĮV ir kitų įterpiamai vartojamų elementų perėjimo atvejus, nustatyti ĮV skiriamuosius požymius; b) Remiantis tuo, kad ĮV turi savitą apibrėžtą komunikacinę paskirtį, aptarti jų semantikos sistemą, išanalizuoti ĮV semantinį formuojamąjį vaidmenį sakinyje, diferencijuojant ĮV pagal sakinio pakopas, kuriose realizuojama jų semantinė formuojamoji potencija; c) aptarti ĮV santykį su modaliniais žodžiais įvertinti tradiciškai skiriamus ĮV struktūrinius tipus (įterptiniai žodžiai, įterptiniai žodžių junginiai, įterptiniai sakiniai); aprašyti ĮV struktūrinius tipus, pirminiais laikant pilnesnės sandaros ĮV ir prie jų blokuojant atitinkamus eliptinius variantus, taip pat neatmetant galimybės, kad kai kurie eliptiniai variantai gali būti apibendrinti kaip modeliai, pagal kuriuos sudaromi nauji ĮV; d) išnagrinėti ĮV struktūrinį ir semantinį formuojamąjį vaidmenį monologiniame ir dialoginiame diskurse.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52182
Updated:
2018-06-04 18:42:16
Metrics:
Views: 71
Export: