Kodėl verta mokytis lietuvių kalbos ir kalbėti lietuviškai?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kodėl verta mokytis lietuvių kalbos ir kalbėti lietuviškai?
Alternative Title:
Why is it important to learn Lithuanian and speak Lithuanian?
In the Journal:
Gimtoji kalba mokykloje . 2019, 7/8, p. 15-18
Keywords:
LT
Baltų kalbos; Kalbos ypatybės; Lietuvių kalba; Mokymasis
EN
Features of the Lithuanian language; Learning; Lithuanian language; The Baltic languages
Summary / Abstract:

LTDažnas lietuvis mokinys ar net studentas mėgsta padejuoti, kad labai sunki ir neįdomi yra lietuvių kalba, kad reikia mokėti labai daug taisyklių, kad taisyklingai kalbėtum ir rašytum lietuviškai, kad anglų ir kitos Vakarų Europos kalbos yra daug paprastesnės, lengvesnės, patrauklesnės ir pan. Taip, reikia pripažinti, kad mokytis lietuvių kalbos iš tiesų nėra lengva dėl gana sudėtingos lietuvių kalbos gramatikos, kirčiavimo ir priegaidžių ypatumų ir kt. Tačiau kodėl jos mokosi užsieniečiai, kodėl ji yra dėstoma įvairiausiuose pasaulio universitetuose ir Europoje, ir užjos ribų? Parašyti straipsnį šia tema paskatino 2017 metais Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdžio metu aktyvaus Australijos lietuvio Henriko Antanaičio pareikštas apgailestavimas, kad jam, dirbant su skautais stovyklose, trūksta medžiagos, skatinančios ir motyvuojančios jaunimą užsienyje mokytis lietuvių kalbos. Kiekviena išmokta kalba - tai ir nauja pažintis su tos šalies kultūra, nauji kultūriniai ir tarpusavio kontaktai įvairiose gyvenimo srityse (Slatinskä, Pecnikovä 2017: 107). Manyčiau, kad kartais tokios motyvacijos, mokantis kalbų, stokojama ir Lietuvoje. Todėl šiame straipsnyje iškelsime ir aptarsime 10 pačių svarbiausių ir įdomiausių, mūsų nuomone, ypatybių, išskiriančių lietuvių kalbą iš kitų kalbų ir skatinančių susidomėti ar net gal pamilti šią skambią baltų kalbą... [Iš straipsnio, p. 15]

ENIn Lithuania, students often complain that the Lithuanian language is very complicated and uninteresting, that there are many rules to correctly speak and write Lithuanian, that English and other Western European languages are much simpler, easier, more attractive, and so on. It is not easy to learn Lithuanian because of the rather complex features of Lithuanian grammar, stress, syllable stress, and so on. But why is this language being studied by foreigners in many universities around the world, in Europe and beyond? An article written on this topic is an answer to a question from Henrik Antanaytis, a Lithuanian from Australia, during a meeting of the LRS and the Lithuanian World Community Commission in 2017. He said that he had no material to invite young people to learn Lithuanian while working in scout camps. The article discusses 10 of the most important and interesting features of the Lithuanian language, by which it differs from other languages, and thus increases the interest or even love for this archaic Baltic language. [From the publication]

ISSN:
2351-5430
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81201
Updated:
2020-07-09 21:15:22
Metrics:
Views: 4
Export: