Sujungiamojo ryšio aprašymo pagrindai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sujungiamojo ryšio aprašymo pagrindai
Alternative Title:
Fundamentals of the description of coordination
In the Book:
Sintaksinių ryšių tyrimai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. P. 173-198
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTSeptintajame „Sintaksinių ryšių tyrimų“ straipsnyje aptariami sujungiamojo ryšio aprašymo pagrindai. Būdingiausia sujungiamojo ryšio raiškos priemonė yra jungtukai. Jungtukais laikomi jungiamieji žodžiai, neįeinantys įjungiamųjų narių sudėtį. Kitos sujungimo raiškos priemonės, įeinančios į jungiamųjų narių sudėtį, vadinamos jungiamaisiais prieveiksmiais. Skiriamos trys sujungiamojo ryšio raiškos atmainos: jungtukinis sujungimas su jungtuku prieš kiekvieną iš jungiamųjų narių; jungtukinis sujungimas su jungtuku tik prieš vieną narį; bejungtukis (asindetinis) sujungimas Viename sudėtiniame sakinyje gali būti keli jungtukai, tačiau prieš kiekvieną jungiamąjį dėmenį vartojamas tik vienas iš jų. Jungtukai skirtini nuo jungiamųjų prieveiksmių, kurie taip pat gali reikšti prasminius santykius tarp jungiamų sakinių. Nagrinėjant „sujungiamųjų junginių“ autonomijos problemą, skiriamas predikatinės ir nepredikatinės reikšmės vienetų sujungimas. Sujungiamieji žodžių junginiai yra išvestinė kategorija, kurią aprašant reikia remtis sakinių sujungimo analize. Straipsnyje aptariama daiktavardinių sujungiamųjų junginių problema, prielinksniniai sujungiamieji junginiai, sujungiamųjų jungtukų reikšmės. Taip pat analizuojami artimi prijungimui sujungimo atvejai. Atskirai aptariamas asindetinis sujungiamasis ryšys (teigiama, kad asindetinis sakinys iš esmės yra sujungiamasis), asindetiniai sujungiamieji junginiai. Straipsnio pabaigoje nagrinėjamas tariamasis sujungimas – kai vienas sujungimo narys yra nesavarankiškas ir įgyja prasmę tik drauge su kitu vienetu, kurio reikšmę jis modifikuoja.Reikšminiai žodžiai: Jungiamieji žodžiai; Jungtukai; Sakinių sujungimas, sintaksė; Sintaksė; Sujungiamasis ryšys; Sujungiamojo ryšio aprašymas; Clausal coordination; Conjunctions; Connective words; Coordination; Description of coordination; Syntax.

ENThe final chapter deals with the relationship between clausal and phrasal coordination. Most forms of phrasal coordination can be derived from clausal coordination by a mechanism of syntactic reduction. This is true, first of all, in the case of the coordination of predicative elements (verbs and adjectives). Coordinative noun phrases, on the other hand, are a syntactic category sui generis, because in most cases they cannot be derived from clausal coordination. This chapter also gives an overview of the basic coordinative conjunctions, and an attempt is made at defining their central meanings. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29789
Updated:
2017-08-14 15:30:25
Metrics:
Views: 35
Export: