Linksnio teorijos pagrindai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Linksnio teorijos pagrindai
Alternative Title:
Fundamentals of a theory of case
Keywords:
LT
Galininkas; Gramatiniai ir semantiniai linksniai; Gramatinis linksnis; Lietuvių kalba; Linksnio kategorija; Linksnio teorijos pagrindai; Linksnių hierarchija; Semantinis linksnis; Tarinys; Vardininkas.
EN
Accusative; Case hierarchy; Fundamentals of a theory of case; Gramatical case; Grammatical and semantic cases; Lithuanian languages; Nominative; Predikate; Semantic case; The category of case.
Summary / Abstract:

LTAtrasta linksnių hierarchija padeda išspręsti kai kurias problemas, apsunkinančias linksnio kategorijos ir jos funkcijų apibūdinimą. Atsisakius dichotominių linksnių požymių priešpriešų ir pripažinus juos laipsniuojamomis savybėmis, lengviau išspręsti prieštaravimus, susijusius su sintaksiniu linksnio kategorijos apibūdinimu (kuri iš pirmo žvilgsnio sunkiai suderinama su semantiniais linksniais), su linksnių reikšmės kausimu (keliančiu problemų ypač gramatinių linksnių atveju) ir su linksnių valdymo sąvoka. 1. Bendra linksnių funkcija – žymėti žodžių gramatines funkcijas sakinyje. Atskiros linksnių kategorijos vertės atspindi atskiras vardažodžių „tiesiogiškumo“ arba „netiesiogiškumo“ (priklausomybės sakinio branduoliui arba periferijai) skalės vertes. Linksniai išsidėsto skalėje pagal tai, ar jie koduoja centrines, ar periferines sakinio funkcijas (į tokį sintaksinį apibūdinimą galima įtraukti ir grynai semantinius linksnius). 2. Linksniai turi reikšmes, kurios yra labai abstrakčios ir sunkai suformuluojamos linksnių hierarchijoje aukštai esančių linksnių atveju, bet darosi tuo konkretesnės, kuo žemesnė linksnio pozicija hierarchijoje. 3. Linksniai turi įvairius gramatiškumo laipsnius: aukštai linksnių hierarchijoje esančius linksnius galima apibūdinti kaip struktūrinius, t. y. jų vartojimą lemia bendras sintaksinės konstrukcijos modelis; kuo žemesnė linksnio pozicija hierarchijoje, tuo labiau linksnių vartojimas darosi sąlygojamas leksiškai, t. y. linksnių vartojimas lemiamas konkrečių leksinių vienetų vartojimo.

ENThe discovered hierarchy of cases allows solving certain problems, which complicate categories of case and definition of its functions. Having refused the opposition of characteristics of dichotomous cases, it is easier to solve oppositions related to the definition of the category of syntactical cases (which from the first time is hardly combined with semantic cases) and with the concept of management of cases. 1. The common function of cases is to define the grammatical functions of words in a sentence. Values of separate categories of cases reflect separate values of the directness or indirectness of words. The cases distribute in the scale according to whether they codify central or peripheral functions of the sentence. 2. Cases have meanings, which are very abstract and hardly formed in the hierarchy of cases, but become more specific the lower their position in the hierarchy is. 3. Cases have various degrees of grammaticality: cases on the higher position in the hierarchy can be defined as structural, i.e. their use is determined by a common syntactic construction model; the lower the position of a case in the hierarchy is, the more relative is the use of cases, i.e. the use of cases is determined by the use of separate units of specific cases.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30069
Updated:
2014-02-22 22:50:21
Metrics:
Views: 96
Export: