[Copular constructions in Lithuanian] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
[Copular constructions in Lithuanian]: recenzija
In the Journal:
Baltistica. 2018, t. 53, Nr. 2, p. 331-349
Recenzuojama knyga: Copular constructions in Lithuanian 2017. 280 p.
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Recenzija; Jungties konstrukcijos; Review; Copular constructions.
Keywords:
LT
Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts; Anglų kalba / English language.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Rolando Mikulsko monografija „Lietuvių kalbos jungties konstrukcijos“, 2017 m. išleista anglų kalba. Knyga skirta lietuvių kalbos jungties konstrukcijų (JK) analizei. Pagrindinis darbo tikslas buvo užpildyti lietuvių kalbos JK gramatinio aprašo spragą, kadangi lietuvių kalbos gramatikoje JK pagal funkciją ar formą nėra išskirtos kaip atskiras sakinių tipas, susiję pavyzdžiai išsibarstę po įvairius gramatikų skyrius ir įvairiai juose aiškinami. Aptariant tris pagrindines monografijos dalis pažymėtina, kad pirmojoje dalyje siekiama nustatyti lietuvių kalbos JK ribas ir tipus. Knygoje JK aprašomos atsižvelgiant į struktūriškai panašias konstrukcijas. Gilindamasis į JK aprašo klausimus, autorius remiasi kognityvinės gramatikos postulatais. Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į trečiąją monografijos dalį, skirtą JK aspekto raiškos klausimams. Knygoje pateikiami pavyzdžiai sukonstruoti paties autoriaus; autorius remiasi savo paties kaip gimtakalbio kalbos jausmu, dėstydamas vis grįžta prie pagrindines įžvalgas iliustruojančių sakinių, taiko perfrazavimo, alternuojančių konstrukcijų sintaksinę analizę. Studija vertinga dėl to, kad pateikia išsamią lietuvių kalbos jungties konstrukcijų, kurios yra dažnas struktūrinis sakinių tipas, analizę ir pateikia daug lingvistams vertingos medžiagos apie lietuvių kalbą. Monografijoje autorius išryškina specifines lietuvių kalbos JK tipologines savybes, tai daro apdairiai, parinkdamas ir kurdamas situacijas, naujai klasifikuodamas konstrukcijų tipus.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79935
Updated:
2020-05-25 15:34:39
Metrics:
Views: 26    Downloads: 1
Export: