Laiko kategorija ir laiko formos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laiko kategorija ir laiko formos
Alternative Title:
Tense and tense forms
Keywords:
LT
Analitinė forma; Būsimasis laikas; Deiktinis laikas; Laiko formų paradigma; Laiko kategorija; Lietuvių kalbos gramatika; Lietuvių kalbos veiksmažodžio laikų paradigma; Lietuvių kalbos veiksmažodžių laiko kategorija; Santykinis laikas; Sudėtinis laikas; Veiksmažodinė konstrukcija; Vientisinis laikas.
EN
Analitical verb form; Category of tense; Category of the Lithuanian verbs; Compound tense; Deictic tense; Future tense; Lithuanian grammar; Lithuanian tense paradigm; Relative tense; Simple tense; Tense paradigm; Verb construction.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje palyginti nedaug dėmesio skiriama semantiniam lietuvių kalbos laiko formų apibūdinimui. Dėmesys yra koncentruojamas į lietuvių kalbos laikų paradigmos struktūrą ir vadinamųjų sudėtinių laikų analizę. Gramatinis laikas yra deliktinė kategorija, t. y. jos pagrindą sudaro ne simbolinis, o deiktinis (parodomasis) (angl. „deixis“) aktas. Galima teigti, kad deiktinis aktas lokalizuoja įvykius, būkles ir pan. laiko ašyje. Tiksliau būtų sakyti, kad deiktinis aktas, kuriuo remiasi laikų priešprieša, lokalizuoja laiko ašyje tam tikrą atskaitos tašką – „atskaitos laiką“. Įvykis, kuris apibūdinamas laiko požiūriu, būna lokalizuojamas šio atskaitos laiko atžvilgiu. Atskaitos laiko sąvoka padeda išryškinti skirtingas įvykio ir eigos veikslų lokalizavimo laiko ašyje galimybes. Gramatinio laiko kategorijos branduolį sudaro deiktinio laiko priešpriešas reiškiantys vientisiniai laikai; jie atstovauja kaitybinei laiko kategorijai. Kitos laiko reikšmės, ypač santykinis laikas, reiškimas ne veiksmažodžio kaitybos, o veiksmažodinio junginio lygmeniu. Labiausiai sugramatintos, be abejo, yra atliktinių laikų konstrukcijos. Veiksmažodinio junginio lygmeniu išreiškiamas laiko priešpriešas („yra atvažiavęs“) galima palyginti su panašiai reiškiamomis veikiamosios ir neveikiamosios rūšis priešpriešomis („yra statomas“) arba su (epistelinių) modalinių veiksmažodžių junginiais („gali atvažiuoti“).

ENThe article pays attention to the semantic definition of Lithuanian forms of time. The attention is focused on the structure of the paradigm of Lithuanian tenses and the analysis of combined tenses. The basis of a grammatical tense is a deixis act. It can be stated that the deixis act localises events, states, etc., in the line of time. To be more precise, the deixis act the opposition of tenses is based on localises a certain point in the time line – “the starting point”. The event which is described from the perspective of time is localised with regard to this point. The concept of the reference point helps highlight various possibilities for localising the event and its process in the timeline. Simple tenses expressing the opposition of the deixis time make the core of the category of the grammatical tense. Oppositions of tenses expressed at the level of a verbal combination can be compared to similarly expressed oppositions of active and passive types or with combinations of modal verbs.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30075
Updated:
2013-04-28 22:06:01
Metrics:
Views: 15
Export: