Aktualiosios skaidos problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aktualiosios skaidos problemos
Alternative Title:
Problems of thematic-rhematic structure
In the Book:
Sintaksinių ryšių tyrimai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. P. 79-98
Keywords:
LT
Intonacija / Intonation; Semantika / Semantics; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTKetvirtajame „Sintaksinių ryšių tyrimų“ straipsnyje nagrinėjamos aktualiosios skaidos problemos. Aptariama aktualiosios sklaidos samprata, jos santykis su gramatinėmis funkcijomis, vieta kalbos sistemoje, ryšys su žodžių tvarka. Pristatoma aktualiosios skaidos samprata šiek tiek skiriasi nuo žinomos iš Prahos mokyklos. Aktualioji skaida yra semantinės struktūros skaidą ir jos vienetai ne visada turi atitikmenis sakinio sintaksinėje struktūroje. Aktualioji skaida, kaip sakiniu perteikiamų referencijos bei predikacijos aktų išsluoksniavimo priemonė, yra sakinio semantinės struktūros dalis. Kadangi vienas iš daugelio galimų hierarchizavimo būdų pasirenkamas konkrečioje kalbėjimo situacijoje, ji glaudžiai susijusi su šnekos aktu. Aktualioji skaida drauge su semantinių vaidmenų išsidėstymu sudaro funkcinį sakinio sintaksinės struktūros pagrindą. Netiesioginis šių funkcinių elementų atspindys yra gramatinių funkcijų pasiskirstymas, kuris sugramatintas ir užkoduotas leksinių vienetų, ypač veiksmažodžių, valentingumo modelyje. Tarp aktualiosios skaidos ir žodžių tvarkos nėra tiesioginio ryšio. Nors žodžių tvarka yra vienas iš aktualiosios skaidos formaliųjų rodiklių (šalia intonacijos ir segmentinių rodiklių), tik dalis žodžių tvarkos reiškinių atspindi aktualiosios skaidos skirtumus. Kaip sakinio semantinės struktūros dalis, aktualioji skaidą yra nepriklausoma nuo žodžių tvarkos, ir ją, kaip kalbos reiškinį, reikėtų aprašyti net tokiu atveju, jeigu nebūtų jokių aktualiosios skaidos pokyčius atitinkančių žodžių tvarkos skirtumų.Reikšminiai žodžiai: Aktualioji skaida; Formalusis ir funkcinis aspektas; Gramatiniai ryšiai; Gramatiniai vaidmenys; Intonacija; Iškeltinė tema; Pragmatinis vaidmuo; Prezupozicija; Rema; Remos ir temos priešprieša; Semantiniai vaidmenys; Sintaksė; Tema; Žodžių tvarka; Formal and functional aspects; Fronted theme; Grammatical relations; Grammatical roles; Intonation; Pragmatic role; Presuposition; Rheme; Semantic roles; Syntax; Thematic-rhematic structure; Theme; Word order.

ENThe theory of thematic-rhematic structure outlined in this chapter is based on the ideas expounded in Andrzej Boguslawski's Problems of the Themtic-Rhematic Structure od Sentences. 'Theme' and 'rheme' are not viewed as the linguistic representation of 'old' and 'new' information (as in the Praguian tradition), but as units of semantic structure reflecting the hierachization of the levels of reference and predication in a sentence. A predication may comprise several arguments, but normally only one of these will be singled out by an act of reference at one time; this choice is reflected in the notion of theme. The fact that the arguments of predication are introduced by successive acts of predication produces a 'layered' thematic-rhematic structure: at different levels of thematic-rhematic segmentation successive content elements are transferred from the rhematic part of the sentence to the thematic part. The unmarked pattern of thematic rhematic structure is determined by inherent topicworthiness and is encoded in the hierarchy of grammatical relations. Apart from unmarked, layered patterns of thematic-rhematic structure there are also marked, 'contrastive' patterns in which the rhematic part consists of just one content element, the remaining elements having the status of presuppositions, as in Vaikus iš mokyklos parvežė TĖVAS 'It was father who brought the children home from school'. Such contrastive patterns are characterized by word order, intonation or the segmental marker tai. Finally, the notion of fronted themes (iškeltinės temos) is introduced, and their functions are discussed. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29785
Updated:
2017-08-14 14:53:31
Metrics:
Views: 29
Export: