Postverbų pateikimo problema Lietuvių kalbos žodyne

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Postverbų pateikimo problema Lietuvių kalbos žodyne
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2003, t. 48, p. 71-96
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Postverbai; Lietuvių leksikografija; Formų gramatinė interpretacija; Vakarų Lietuvos dialektai; The postverbs; Lithuanian lexicography; The grammatical interpretation of forms; The West Lithuanian dialects.
Keywords:
LT
Formų gramatinė interpretacija; Lietuvių leksikografija; Postverbai; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Vakarų Lietuvos dialektai.
EN
grammatical interpretation of forms; Lithuanian lexicography; postverbs; West Lithuanian dialects.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apsistojama ties viena gramatikos problema - vadinamųjų postverbų pateikimu LKŽ. Nekyla abejonių dėl perficientyvinių konstrukcijų egzistavimo šiaurinėse lietuvių šnektose. Jos turi būti tinkamai reprezentuotos LKŽ tekste ir pateiktinos prie jų veiksmažodžių tarpinį veikslą rodančių formų. Šios formos turi būti kuo vienodžiau gramatiškai traktuojamos. Taip pasiekiama maksimalios kalbamų konstrukcijų koncentracijos vienoje vietoje, leidžiančios spręsti apie jų paplitimo geografiją. Vienodas šių perficientyvo rodiklių pateikimas padidintų ir naujai rengiamo LKŽ leidimo elektroninės paieškos skaidrumą. Šiaurinėse lietuvių šnektose vartojamų perficientyvinių konstrukcijų veikslo raiška yra nevienodo ryškumo. Perficientyvo grynumas priklauso nuo jo gramatinę funkciją rodančių formų desemantizacijos laipsnio. Nėra jokio teorinio pagrindo kalbamas formas laikyti prieveiksmiais. Žodyne jas pateikiant pakanka formalaus postverbo termino (sutrumpintai postv.). Siekiant, kad kuo daugiau perficientyvinių konstrukcijų būtų pateikiama vienoje vietoje, prie pagrindinių formų pagal galimybes reikėtų pateikti ir lokalinius variantus.

ENThe article deals with the treatment of the so-called .postverbs. (i. e., particles occurring in phrasal verbs) in Lithuanian lexicography. In this connection, the North Lithuanian .perficientive. constructions involving such postverbal markers are discussed in detail. The forms selected to act as postverbs are usually original illatives. Their functioning as aspect markers deprives them of their proper lexical meaning and of the possibility of functioning as adverbials. That is why, in dealing with the question of the grammatical interpretation of such forms (inspired by the needs of lexicographical description) one should first of all reject attempts to connect them with the process of adverbialisation of illatives in the West Lithuanian dialects. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18525
Updated:
2018-12-17 11:12:56
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: