External possession in Lithuanian

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
External possession in Lithuanian
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2004, t. 50, p. 25-33
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Posesyvinis naudininkas; Sintaksinė konstrukcija; Išorinė priklausomybė; Lithuanian; Possessive dative; Syntactical construction; External possession.
Keywords:
LT
Išorinė priklausomybė; Posesyvinis naudininkas; Sintaksinė konstrukcija; Baltų kalbos / Baltic languages; Latvių kalba / Latvian language.
EN
External possession; Possessive dative; Syntactical construction.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojami lietuvių kalbos laisvieji posesyviniai naudininkai, t. y., veiksmažodžio valentingumo nereikalaujami posesyviniai naudininkai, kurių funkcija artima pažyminiais einančių posesyvinių kilmininkų funkcijai (plg. sulaužė Onai akinius ir sulaužė Onos akinius). Lietuviškoje literatūroje jau buvo atkreiptas dėmesys į šį posesyvinį kilmininką ir kelios jo funkcinės ypatybės buvo aprašytos (pvz., sąsaja su gyvumu). Straipsnyje, remiantis naujesnėje užsienio literatūroje iškeltu sąvokų aparatu, bandoma apibrėžti lietuvių kalbos laisvojo posesyvinio naudininko vartojimo sferos ribas ir jo vartojimo sąsają su gyvumu, veiksmažodžio reiškiamo veiksmo dinamiškumu ir su posesyvumo tipu. Tiriant visus čia minėtus parametrus buvo nustatyta, kad laisvojo posesyvinio naudininko vartojimo sfera lietuvių kalboje tam tikrais būdais ribojama. Šiuo požiūriu lietuvių kalbos laisvasis posesyvinis naudininkas atitinka prototipinio šio linksnio vartojimo tipo variantą, suformuluotą remiantis Europos kalbų medžiaga. Svarbu tai pabrėžti, kadangi ligi šiol laisvųjų posesyvinių naudininkų tipologiniai tyrimuose buvo naudojami tik latvių kalbos duomenys, o abi baltų kalbos šio naudininko vartojimo tipo atžvilgiu smarkiai skiriasi.

ENIn this article, a first attempt is made to characterise the Lithuanian constructions with external possessors (alternating with adnominal genitives) taking into account the results of recent typological research into external possession. Only preliminary observations are made, but it is already possible to state that, in a European context, the Lithuanian constructions with external possessors belong to the prototypical area, in which these constructions are subject to a number of constraints mainly with regard to animacy and degree of affectedness. In this respect, Lithuanian differs markedly from its sister language Latvian. There is thus no common Baltic type of external possession. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18553
Updated:
2018-12-17 11:23:48
Metrics:
Views: 19    Downloads: 6
Export: