Periodiniuose laikraščiuose ir žurnaluose publikuojamos reklamos poveikio vartotojui tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Periodiniuose laikraščiuose ir žurnaluose publikuojamos reklamos poveikio vartotojui tyrimas
Alternative Title:
Research of the impact of advertising on consumer in periodical newspapers and magazines
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2012, Nr. 2 (21), p. 19-26
Keywords:
LT
Poveikis vartotojui; Reklama; Reklama, spausdinta reklama, skelbimas, reklamos efektyvumas, poveikis vartotojui; Reklamos efektyvumas; Skelbimas; Spausdinta reklama.
EN
Advertisement; Advertisement, printed advertising, ad, advertising effectiveness, impact of advertising; Advertising effectiveness; Impact of advertising; Printed advertising.
Summary / Abstract:

LTReklama spaudoje, tai vienas iš populiariausių ir dažniausiai vartojamų reklamos nešiklių. Periodiniai laikraščiai ir žurnalai ne mažai daliai vartotojų yra pagrindinis informacijos apie prekę šaltinis. Skaitytojai turi daug laiko reklaminei informacijai įsisavinti. Reklama laikraščiuose greitai pagaminama ir išspausdinama, o tai leidžia operatyviai pateikti informaciją apie parduodamas prekes bei teikiamas paslaugas. Operatyvumas yra pagrindinis laikraščių privalumas, taip pat ir santykinai nedideli spaudos kaštai. Be to, reklama periodikoje yra viena iš tų reklamos formų, kurių žmonės nelaiko įkyriomis. Straipsnyje nagrinėjamas reklamos spaudoje samprata, teksto suvokimas, aptariami reklaminio skelbimo vietos parinkimo ypatumai, gyvavimo ciklas, rinkos aprėpimas, reklamos efektyvumui darantys įtaką veiksniai. Modernėjančių technologijų invazija mūsų kasdienybėje kelia rimtą grėsmę spaudos leidiniams. Todėl siekta išsiaiškinti ir suprasti jauno suaugusio asmens požiūri į periodinius leidinius. Nes būtent jaunimas, gimęs ir augęs, naujų technologijų, kompiuterizacijos ir interneto eroje darys įtaką spaudos leidinių tolesnei raidai ir likimui. Atlikome tyrimą, kurio rezultatai straipsnyje yra išsamiai aptariami. Tyrimo tikslas ištirti jauno suaugusio žmogaus požiūrį į periodiniuose laikraščiuose ir žurnaluose publikuojamą reklamą bei jos daromą įtaką. Apklausoje dalyvavo 120 studentų. Tyrimo imties sudarymui buvo naudojamas tikimybinės patogiosios atrankos metodas. Ištirtas respondentų požiūris į reklamą periodinėje spaudoje kitų reklamos nešiklių kontekste. Išsiaiškintas jauno suaugusio žmogaus laikraščių ir žurnalų skaitymo dažnumas. Atskleistos respondentams labiausiai patinkančių reklaminių skelbimų rūšys bei dėmesį traukiantys elementai.Taipogi nustatytas daugiausiai skaitomų žurnalų pobūdis, išsiaiškintas požiūris į spaudos reklamą skelbiančia akcijas, spaudoje reklamuojamų prekių ir paslaugų pirkimą. Ištirtas apklausoje dalyvavusių asmenų periodiniuose laikraščiuose ir žurnaluose publikuojamos reklamos informatyvumo vertinimas. [Iš leidinio]

EN[...] Advancing technology invading our daily lives pose a serious threat to the printed material. Therefore, an attempt to analyze and understand the young adult attitudes towards periodicals. Because it is young people, born and raised, with new technologies, computerization and in the Internet era, will influence the evolution and destiny of publications. We conducted a survey, the results of which are discussed in detail in this article. The study aims to explore young adults approach to advertisement published in newspapers and magazines and its impact. The survey involved 120 students. Conclusion of the study sample was used convienient probability sampling method. Analysis of the survey data suggests that more than half of the students' interest and frequent periodicals reading will pause press disappearance for a while. Also, the study revealed that the effectiveness of print advertising equally influenced by four components: ad space placing, text, heading and color. The vast majority of respondents are still more or less interested in ads advertising various promotions. The study confirmed that the theory described in scientific literature that newspaper advertising is the most inconspicuous, does not irritate and distract, for the following reasons readers will not negatively prejudiced against it. [From the publication]

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44605
Updated:
2018-12-17 13:24:54
Metrics:
Views: 49    Downloads: 26
Export: