Darbuotojo konkurencingumo vertinimo teoriniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojo konkurencingumo vertinimo teoriniai aspektai
Alternative Title:
Theoretical aspects of employee's competitiveness assessment
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2010, t. 11, Nr. 2, p. 124-133
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers; Kompetencijos / Competencies; Konkurencija / Competition; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTSusidūrusios su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu, vis daugiau įmonių ryžtasi investuoti į darbuotojų mokymą ir lavinimą. Organizacijų vadovams kyla problema - kaip įvertinti ir palyginti savo darbuotojų savybes su konkurentų darbuotojais, kokius kriterijus naudoti, vertinant ir lyginant darbo atlikimo efektyvumą ir kaip panaudoti geriausius darbuotojų įgūdžius siekiant strateginių organizacijos tikslų. Darbuotojų vertinimas yra kompleksinis, subjektyvus procesas, tad turi būti sprendžiamas sistemiškai. Išryškėja tarpkultūrinės kompetencijos svarba globalioje, žiniomis pagrįstoje visuomenėje. Straipsnyje siūlomi problemos sprendimo metodai, lyginami skirtingi darbuotojų kompetencijos vertinimo būdai. Atlikta mokslinės literatūros analizė. Nagrinėjant darbuotojų vertinimą nustatyti veiksniai, kurie daro įtaką darbuotojų kompetencijai, subjektyvumo grėsmei vertinimo procese. Straipsnyje susisteminti metodai ir priemonės, tinkami darbuotojų konkurencingumui vertinti, atsižvelgiant į objektyvius ir subjektyvius vertinimo veiksnius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbuotojo vertinimas; Kompetencija; Konkurencingumas; Mokymo procesas; Prieraišumo indeksas; Ugdymas; Žinios; Competence; Competitiveness; Education; Evaluation of employee; Knowledge; Loyalty index; Training process.

ENFaced with a shortage of skilled labour, more and more companies invest in training and education of their personnel. Organizational managers are confronted with the problem how to assess and compare employee's advantages and disadvantages with its competitors, which criteria could be used to evaluate and compare the work performance and how to use best skills of employees to achieve organizations strategic objectives. Employee evaluation is a complex, subjective process that needs to be solved systematically. Intercultural competence becomes important due to globalization, knowledge-based society. This article offers managerial methods to solve the problem, compares different ways used to assess employee's competence. Scientific literature analysis is performed. Analysis of staff assessment revealed the factors that influence the competitiveness of employees, the threat of subjectivity in the evaluation process, evaluation methods diversity. The most important issues and methods to be used to tackle them are determined. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25506
Updated:
2020-11-06 17:48:25
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: