Darbuotojų žinių potencialo vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų žinių potencialo vertinimas
Alternative Title:
Assessment of the employes knowledge potential
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2008, [t.] 9, Nr. 2, p. 105-115
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers.
Summary / Abstract:

LTŽinių samprata yra sudėtinga, įvairi ir daugiaprasmė. Moksliniu požiūriu žinių prigimtį ir esme jau keletą dešimtmečių tyrinėja įvairių sričių mokslininkai, tačiau iki šiol nėra sukurtos visuotinai pripažintos žinių potencialo vertinimo metodikos, vartojamos skirtingos sąvokos, nesutariama, kokie veiksniai yra esminiai vertinant darbuotojų žinių potencialą. Aprašytas siūlomas žinių potencialo vertinimo modelis, atsižvelgiant į tokius veiksnius: išsimokslinimas, profesinė patirtis, pareigų lygis, sprendimų priėmimo mastas ir atsakomybė, savarankiškumas darbe, darbo kultūra, technologijų naudojimas darbe, darbo sunkumas, motyvacija dirbti, darbuotojo įtaka organizacijos tikslams įgyvendinti. Praktinis modelio priimtinumas patikrintas eksperimentu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: žinių potencialas; Darbuotojas vertinimas; Daugiapakopė struktūra; Metodas; Veiksniai; Knowledge potential; Employee; Assessment; Multi-level structure; Method; Factors.

ENConception of knowledge is complicated and various. From the scientific point of view knowledge nature and purport have already been researched for several decades by scientists of various fields, however universally accepted methods of knowledge assessment have not been created yet, besides there are different concepts used. Also an agreement which factors are the most important in the assessment of employees' knowledge potential has not been reached. Factors that have been considered in the described option of the model of assessment of the employees' knowledge potential are these: education, vocational experience, position level, decision acceptance degree and responsibility, self-sufficiency at work, work culture, technology used at work, work difficulty level, motivation and worker's influence on reaching organization objectives. The practical acceptability of the model has been checked by an experiment. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18131
Updated:
2018-12-17 12:17:39
Metrics:
Views: 58    Downloads: 6
Export: