Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo sistemos organizavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo sistemos organizavimas
Alternative Title:
Organization of assessment and recognition system in non-formal and informal learning
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2008, Nr. 45, p. 57-70
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies.
Summary / Abstract:

LTNors Lietuvoje populiarėja neformalus ir savaiminis suaugusių mokymasis, tokiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo problema aptariama įvairiuose deklaratyviuose dokumentuose, tačiau neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir kompetencijų pripažinimas įstatymais ir teisės aktais reglamentuojamas tik iš dalies, nėra sukurtos kompetencijų ir kvalifikacijų pripažinimo infrastruktūros. Straipsnyje apibrėžiamos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir tokiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo sistemos organizavimo prielaidos. Atlikta analizė leidžia teigti, kad viena iš esminių socioekonominės plėtros sąlygų - mokymosi pasiekimų, nesvarbu kokiose aplinkose ir kokiais būdais jie įgyti, vertinimas ir pripažinimas. Kvalifikacijų sistema, visų suinteresuotų grupių bendradarbiavimas ir socialinė partnerystė, vertinimą organizuojančių įstaigų infrastruktūra, konsultantų ir vertintojų rengimo ir tobulinimo sistema bei teisinis šių procesų reglamentavimas yra svarbios formaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo sistemos organizavimo prielaidos. Sisteminis požiūris įgalina teoriškai modeliuoti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo sistemos organizavimo parametrus. Akcentuojant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo sistemos reikšmę, rekomenduojama spartinti ne tik jos modeliavimą, bet ir kuo platesnį pripažinimą bei įteisinimą. Pabrėžiama, kad neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo sistema turi ne tik suteikti teorinius vertinimo kriterijų pagrindus, bet ir praktinius neformaliai ir savaime įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo mechanizmus.Reikšminiai žodžiai: Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas; Kompetencijų pripažinimas; Sistema; Sistemos organizavimas.; Assessment of non-formal and informal learning achievements; Recognition of competencies; System; System’ organization.

EN[...] The research object is the organization of the system of assessment and accreditation of non-formal and informal learning achievements. The research goal is to substantiate theoretically the assessment system's organisation model of nonformal and informal learning achievements. The following conclusions have been drawn: 1. One of the most important requirements for lifelong learning is its accessibility for a broader part of society. [...] The interrelation between formal, non-formal and informal learning is very significant for describing the nature of learning and revealing the value of it in all learning situations. 2. Both social partnership and cooperation of all interested groups should be assured by determining legal activity and responsibility of partners, as well as incorporating them into the processes of qualification standardization and improvement of the assessment system. [...] 3. The model of the assessment system of non-formal and informal learning achievements presents morphological, procedural and functional characteristics of the system. The structural elements and processes of the model are interrelated closely by functional links. [...] 4. Pointing out the importance of the system of assessment and acknowledgement of non-formally and informally acquired competencies it is recommended to urge not only on its modelling, but also on broader acquisition and legislation. It is emphasized that the system must give not only the theoretical background of the assessment criteria, but also practical mechanisms of the assessment and acknowledgement of non-formally and informally acquired competencies. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16988
Updated:
2018-12-17 12:16:12
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: