The Formation and management of organizational competence based on cross- cultural perspective

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Formation and management of organizational competence based on cross- cultural perspective
Alternative Title:
Organizacijos tarpkultūrinės kompetencijos formavimas ir valdymas žvelgiant iš tarpkultūrinės perspektyvos
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2009, Nr. 5 (65), p. 56-66
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTVykstant sparčiam ekonomikos globalizavimui, organizacijos turi nuolat tobulinti savo sugebėjimą dirbti skirtingose kultūrinėse aplinkose, nesvarbu su kuo, drauge pripažįstant didėjantį išorinių ir vidinių ryšių kompleksiškumą. Straipsnio tikslas – atskleisti pagrindinius organizacijos kompetencijos formavimo ir valdymo principus žvelgiant iš tarpkultūrinės perspektyvos. Organizacijos tarpkultūrinė kompetencija formuojama ir valdoma šiais principais: 1) organizacijos charakteristikos, sudarančios tarpkultūrinės kompetencijos formavimo sąlygas yra integruoto tinklo struktūra ir organizacijos geocentrinis požiūris; 2) organizacijos gebėjimai, formuojantys organizacijos tarpkultūrinę kompetenciją yra sugebėjimas prisitaikyti skirtingoje kultūrinėje aplinkoje, sugebėjimas perimti, skleisti ir kurti žinias bei sugebėjimas vykdyti sėkmingus tarptautinius paskyrimus; 3) valdymo priemonės, būtinos organizacijos tarpkultūrinei kompetencijai formuoti, yra kultūrinės integracijos strategija ir žmogiškųjų išteklių valdymas; 4) procesai, kurie vyksta organizacijose formuojant organizacijos tarpkultūrinę kompetenciją, yra skirtingu kultūrų įprasminimas; 5) organizacijos tarpkultūrinės kompetencijos formavimo ir valdymo principų integravimo rezultatas yra kultūrinė sinergija. Straipsnyje pateikiamas remiantis šiais principais sudarytas modelis. Teorinis modelis integruoja svarbiausius aspektus, tiesiogiai susijusius su organizacijos tarpkultūrinės kompetencijos formavimu. Gauta išsami organizacijos kompetencijos formavimo ir valdymo tarpkultūriniame kontekste koncepcinė struktūra.Reikšminiai žodžiai: Kompetencija; Kultūrinė sinergija; Organizacijos kompetencija; Organizacijos kompetencijos formavimo ir; Organizacijos tarpkultūrinė; Organizacijos tarpkultūrinė kompetencija; Organizacinė kompetencija, tarpkultūrinė sinerija, žmonių išteklių valdymas, įprasminimas; Tarpkultūrinis valdymas; Valdymo principai; Įprasminimas; Žmogiškųjų išteklių valdymas; Cross-cultural competence; Cross-cultural management; Cultural synergy; HRM; Human recourse management; Organizational competence; Organizational competence, organizational crosscultural competence, principles of organizationalc ompetence formation and management, human resources management, cross-cultural management; Organizational crosscultural competence; Principles of organizational competence formation and management; Sense-making; Sense-making, cultural synergy.

ENThe focus of the paper is to explore the main principles of the formation and management of organizational competence based on cross-cultural perspective. The evolutionary trajectory of organizational competence conception, including its formation and management, follows the path from the static to the more dynamic; from the rationalistic to a more interpretative approach; from the functional to a more structural approach; from the technology-based to a more sociallearning- based approach; from the isolated and fragmented to a systems approach; from a single to a multi-disciplinary approach. In today’s market competitive advantage can be ensured only by particular mutually coordinated competences that correspond to organization strategy. This reference and recent organizational competence conception there competence is treated as newly created and developed rather than already existing resources (Hong, Ståhle, 2005) are the base assumptions for analyzing the principles of organizational competence formation and management.Further on the new approach consideration was taken - from cross-cultural management perspective. The necessity of forming and effectively managing organizational competence in cross-cultural context is rapidly growing alongside the internationalization of business that becomes so complex and chaotic as well as changing management theories and practices. Crosscultural setting is involved as directly influencing organizational competence and its competitiveness. This new theoretical approach to the formation and management of organizational competence based on cross - cultural perspective is a multidimensional synthesis of recent advances and insights into new integrated theory in the area of international management that give rise to five aspects treated as principles that should be evaluated while forming organizational competence in cross-cultural context. These principles are explained, systematized and presented as a model in this paper. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22639
Updated:
2017-04-14 15:13:30
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: