Human resource training evaluation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Human resource training evaluation
Alternative Title:
Žmonių išteklių mokymo vertinimas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2007, Nr. 5 (55), p. 29-36
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - apibūdinti žmonių išteklių mokymo vertinimą ir šio proceso investicijų grąžą bei praktinius aspektus. Žmonių išteklių mokymas - vienas iš strateginių organizacijos uždavinių siekiant sukurti sistemą, kuri ugdytų darbuotojų sugebėjimus, atsižvelgus į įmonės reikalavimus ir darbuotojų tikslus. Darbuotojui turi būti sudaromos galimybės vystyti kompetencijas, sugebėjimą prisitaikyti prie pokyčių, lavinti įgūdžius, patirtį, taisyti daromas klaidas. Žmonių išteklių mokymo programas labiausiai įprasta vertinti lyginant programos suteiktą naudą su programos kaštais. Daugelis žmonių mano, kad bet koks mokymas organizacijai naudingas, tačiau tai ne visada tiesa. Kuo programos naudos ir kaštų santykis didesnis už vienetą, tuo projekto nauda didesnė. Jei šis santykis mažesnis, tai rodo, kad programa buvo nenaudinga, ir ją verta modifikuoti arba jos atsisakyti. Apibendrinant galima teigti, kad, nors versle pripažįstama piniginė rezultatų išraiška, tačiau ugdant žmonių išteklius labai sudėtinga tiksliai apibrėžti piniginę šio ugdymo teikiamą naudą, nes esama daug pašalinių veiksnių, darančių įtaką tiek ugdymui, tiek pačiam programoje dalyvaujančiam žmogui. Neatsižvelgus į šių veiksnių poveikį, galime gauti iškraipytus, neatspindinčius tikrovės rezultatus. Atlikus empirinį tyrimą 12-oje Lietuvos organizacijų, nustatyta, kad vienam darbuotojui ugdyti išlaidos šiose organizacijose svyruoja nuo 100 iki 2000 Lt per metus. Kaštai, skirti mokymui, bendrose organizacijos išlaidose sudaro nuo 0,01 iki 10 procentų skirtingose organizacijose. Tyrimo duomenys parodė, kad mokymo ir tam skiriamų lėšų situacija skirtingose organizacijose labai skiriasi.

ENThe purpose of the article is to describe the training assessment of human resources and the retrieval of this investment process and practical aspects. Training of human resources is one of the strategic objectives of organization to develop a system that would develop skills of employees taking into account the requirements of company and the goals of employees. Each employee must be able to develop the competencies, the ability to adapt to changes, develop skills, experience and correct the mistakes made. It is most common to assess training programmes for human resources through the comparison of benefits offered by the programme with the costs of programme. Most people believe that any training is useful for organization, but it is not always true. The higher ratio between the programme benefits and the cost is, the greater is the benefit of the project. If this ratio is lower, this indicates that the programme was useless and it is worthwhile to modify it or abandon it. In summary it can be said that although the business recognizes the monetary expression of results, however, it is very difficult to precisely define the monetary benefits of this education when training the human resources, because there are many extraneous factors that affect both education and the person himself who is involved in the programme. Irrespective of the impact of these factors, we can get perverted results unreflecting the reality. After having carried out an empirical study in 12 Lithuanian organizations, it was found that the cost per employee in these organizations ranged from 100 to 2,000 litas per year. Costs for training, make from 0.01 to 10 per cent in different organizations in total expenditure of organization. The study results showed that the situation of training and the resources are very different in different organizations.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18361
Updated:
2018-12-17 12:05:50
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: