A Comparative study of managers' career factors in selected EU countries

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Comparative study of managers' career factors in selected EU countries
Alternative Title:
Vadovų karjeros veiksnių lyginamoji analizė pasirinktose ES šalyse
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2008, vol. 7, no. 2 (14), p. 84-97
Keywords:
LT
Didžioji Britanija; Ispanija; Karjera; Lietuva; Lyginamoji analizė; Malta; Pasirinktos ES šalys: Didžioji Britanija, Vokietija, Malta, Ispanija ir Lietuva; Užimtumas; Vadovai; Vadovų karjera; Vokietija; Žmogiškieji ištekliai.
EN
Career; Comparative analysis; Employment; Germany; Human resources; Lithuania; Malta; Managers; Managers career; Selected EU countries: the UK, Germany, Malta, Spain and Lithuania; Spain; UK.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas organizacijų vadovų karjeros veiksnių tyrimams kai kuriose Europos Sąjungos šalyse. Tyrimai buvo atliekami Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Maltoje, Ispanijoje ir Lietuvoje. Tyrimams buvo naudota metodika, kurią, dalyvaujant straipsnio autoriams, parengė Europos vadybos asociacijos kūrybinė grupė ir kiekvienoje iš tyrinėtų šalių buvo naudojamos minėtos asociacijos narių duomenų bazės – buvo apklausiami aukščiausio ir viduriniojo lygmens vadovai. Tyrimo rezultatai, viena vertus, parodė didelius karjerą įtakojančių veiksnių panašumus, antra vertus, atskleidė kai kuriuos skirtumus atskirose šalyse. Visose tirtose šalyse lemiančiais karjeros veiksniais buvo nustatyti: profesiniai gebėjimai, praktinė patirtis, asmeninės savybės, gebėjimas dirbti komandoje ir išsilavinimas. Kai kurie vadovų karjerą lemiantys veiksniai būdingi tik atskiroms ES šalims. Kalbų mokėjimas žymiai mažiau lemia vadovų karjerą Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje, tačiau labai svarbus Ispanijoje, Lietuvoje ir Maltoje. Teritorinis mobilumas svarbiausias Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje, tačiau neaktualus Maltoje. Organizacijų vadovai Lietuvoje ir Maltoje mažai tiki atsitiktinumo galia, kylant karjeros laiptais, tačiau Vokietijos ir Ispanijos vadovams šis veiksnys yra svarbus. Tarpasmeniniai santykiai darbe ir šeimoje - tik Vokietijoje mažai lemiantis karjerą veiksnys. Didžiausią pasitenkinimą savo karjera pažymėjo Vokietijos organizacijų vadovai, tačiau tai nereiškia, kad kitų šalių organizacijų vadovai nepatenkinti savo karjeros pasiekimais. Tyrimo rezultatai ir jų lyginimas parodė, kad nors ir egzistuoja kultūriniai skirtumai tarp atskirų ES žalių, daugelio jų organizacijų vadovų karjeros veiksniai paklūsta bendriems dėsningumams. [Iš leidinio]

ENThe paper scrutinizes the problem of examining managers' career factors in some EU countries. The survey was conducted in the United Kingdom, Germany, Malta, Spain and Lithuania. Methodology was developed by a creative group of European Management Association in cooperation with the authors of this paper, and further applied in the research. Middle and senior managers were examined. The research results indicated large similarities of factors impacting the career of managers in selected EU countries, on the other hand, areas of divergence between the countries in the importance attached to careers' factors were found. The following determinant career factors were determined in all examined countries: professional capabilities; acquisition of experience; individual personality; teamwork and education. Other factors impacting the career are typical just in several countries. Knowledge of languages has a relatively small influence on managers' career in the UK and Germany, but it is essential in Spain, Lithuania and Malta. Geographical mobility is more important for managers in the UK and Germany and less relevant for managers in Malta. Managers from Lithuania and Malta do not trust in importance of chance as a crucial factor of career, but it is more significant for managers in Germany and Spain. The impact of personal and family relationships is regarded as less influential for managers in Germany than in the other countries. However, Germans are the most satisfied managers with their career. Therefore, the findings of this research and their comparisons demonstrated that despite large cultural differences between various European countries, managers' career factors fall into consistent patterns. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36913
Updated:
2020-11-30 22:48:11
Metrics:
Views: 98    Downloads: 1
Export: