New training technologies and their use in training and development activities : survey evidence from Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
New training technologies and their use in training and development activities: survey evidence from Lithuania
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2008, Vol. 9, no. 2, p. 155-159
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTVis daugėja įrodymų, kad naujos technologijos yra susijusios su produktyvumo didėjimu. Tačiau nagrinėjant sąveiką tarp naujų technologijų ir produktyvumo, būtina atsižvelgti į žmogiškųjų išteklių valdymo ir plėtojimo problemas, nes jos gali žymiai įtakoti naujų technologijų ir produktyvumo ryšį. Šiame straipsnyje nagrinėjamos naujos darbuotojų mokymo technologijos, ypač didelį dėmesį skiriant e-mokymui. Literatūros analizė leidžia teigti, kad e-technologijos yra potencialiai pranašesnės už tradicinius mokymo būdus. Didėjantis naujų technologijų naudojimas vykdant mokymus, laikant ir perduodant žinias reiškia, kad instruktoriai turi būti technologiškai raštingi, t. y., jie turi suprasti naujų technologijų stipriąsias ir silpnąsias vietas bei mokėti spręsti galimas įgyvendinimo problemas, pavyzdžiui, įveikiant darbuotojų pasipriešinimą pokyčiams. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriame dalyvavo 724 Lietuvos įmonėse dirbantys darbuotojai. Gautų rezultatų analizė atskleidė, kad Lietuvoje naujų technologijų ir e-mokymo naudojimas žmogiškųjų išteklių plėtros procesuose dar yra santykinai menkas.Reikšminiai žodžiai: Training technologies; E-learning.

ENThere is emerging evidence that new technologies are related to improvements in productivity. Nevertheless, in considering the relationship between new technology and productivity, it is vital to consider human resource management and development issues due to their mediating effects on the relationship between new technology and productivity. This paper focuses on training technologies, especially e-learning. The increasing use of new technologies to deliver training and to store and communicate knowledge means that trainers must be technologically literate. That is, they must understand the strengths and weaknesses of new technologies and implementation issues such as overcoming users' resistance to change. The paper reports the fi ndings of a study of 724 Lithuanian employees, which revealed relatively weak usage of new technologies and e-learning in human resource development processes. [From the publication]

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14910
Updated:
2021-04-14 13:02:16
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: