Human resource development in learning organization

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Human resource development in learning organization
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2008, Vol. 9, no. 1, p. 25-31
Summary / Abstract:

LTOrganizacijos darbuotojų žinios ir gebėjimai turi būti nuolat vystomi, jei norima suspėti su pokyčiais, informacijos srautais ir naujomis technologijomis. Straipsnyje pateiktas pirminis žmogiškųjų išteklių vystymo besimokančioje organizacijoje tyrimas, tame tarpe besimokančios organizacijos teorija, organizacijos požymiai, žmogiškųjų išteklių vystymas ir mokymosi organizacijose tipai. Pagrindinis straipsnio tikslas yra ištirti žmogiškųjų išteklių vystymo ypatybes ir mokymosi stilius organizacijose. Pirmiausia straipsnyje apžvelgiamos besimokančios organizacijos koncepcijos teorijos ir jos požymiai. Po to apibūdinamas žmogiškųjų išteklių vystymas ir jo svarba, skirtingi mokymosi tipai, ir pateikiamos žmogiškųjų išteklių vystymo organizacijoje ypatybės. Tada pateikti empirinio tyrimo apie mokymosi būdus ir galimybes tapti besimokančia organizacija Lietuvoje rezultatai. Tyrimas buvo atliktas 37 Lietuvos organizacijose, parinktose iš įvairių pramonės šakų, tame tarpe buvo laikraštis ir transportavimo kompanija, draudimo kompanija ir radijo stotis, prekybos ir trąšų gamybos įmonės. Tyrimas rodo, kad labiausiai ištirtos organizacijos formaliai žiūri į mokymąsi ir turi tik kelis besimokančios organizacijos bruožus. Tik 32 procentai tirtų organizacijų yra pradėję įgyvendinti besimokančios organizacijos koncepciją. Dalyvavimui mokymesi ir žmogiškųjų išteklių vystymui trukdo įvairūs situacijų aspektai, pavyzdžiui valdžios ryšiai, statusas, prisirišimas prie senų įpročių. Kadangi nėra aiškumo, kokių mokymosi rezultatų norima, nenoriai investuojama į mokymosi potencialą.

ENThis paper draws on prior exploration on human resource development in a learning organization, including theories about a learning organization, its features, human resource development and learning styles in organizations. The main aim of this paper is to explore human resource development and learning styles in organizations. The author introduces results of the survey covering 37 Lithuanian organizations selected from various industries ranging from a newspaper and transportation, insurance and radio station, to those in trade and manure production. The research shows that mostly explored organizations have a formalized approach to learning and has only a few features of a learning organization. [From the publication]

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14437
Updated:
2021-04-14 13:02:16
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: