Lietuvos pramonės eksporto konkurencingumo vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos pramonės eksporto konkurencingumo vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of Lithuanian industry export competitiveness
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. 2012, t. 6, Nr. 2, p. 49-72
Keywords:
LT
Eksporto politika; Konkurencingumas; Pramonės eksporto konkurencingumas; Tarptautinė prekyba.
EN
Competitiveness; Export policy; Foreign trade; Industry export competitiveness; International trade.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas ir vertinamas Lietuvos pramonės eksporto konkurencingumas siekiant pateikti pramonės eksporto politikos rekomendacijas. Nagrinėjant tarptautines prekybos teorijas išskiriami eksporto konkurencingumą lemiantys veiksniai, kuriais remiantis empiriniam Lietuvos pramonės eksporto konkurencingumo tyrimui pasirenkamas pastovių rinkos dalių analizės (angl. constant market share analysis) metodas. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus galima teigti, kad Lietuvos pramonės eksporto konkurencingumas visą nagrinėjamą laikotarpį didėjo, tačiau rekomenduojama keisti pramonės eksporto politiką, perorientuojant pramonę į vidutinio ir aukšto technologinio intensyvumo produktų gamybą. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses and evaluates the competitiveness of Lithuanian industrial exports with a view to presenting recommendations of industrial export policy. International trade policies are analysed and the factors determining export competitiveness are identified. Based on these factors, the method of constant market share analysis was chosen for the empirical study of the competitiveness of Lithuanian industrial exports. The results of the study show that the competitiveness of Lithuanian industrial exports increased during the entire analysed period; however, it is recommended to revise the industrial export policy and re-orientate industry into the production of medium and high technological intensity products.

ISSN:
1822-7996; 2335-8742
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44465
Updated:
2018-12-17 13:24:33
Metrics:
Views: 52    Downloads: 27
Export: