Relation between the attributes of executive successor and organizational performance

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Relation between the attributes of executive successor and organizational performance
Alternative Title:
Ryšys tarp naujojo vadovo charakteristikų ir organizacijos veiklos rezultatų
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2009, Nr. 2 (62), p. 65-74
Summary / Abstract:

LTKadangi vadovų kaita sąlygoja pokyčius organizacijoje ir veikia organizacijos rezultatus, vadovų kaitos reiškinys išlieka aktualus mokslinių debatų objektas. Straipsnio tikslas yra identifikuoti naujojo vadovo charakteristikas ir ištirti, koks yra ryšys su organizacijos veiklos rezultatais. Straipsnio autoriai parengė teorinį modelį, apibrėžiantį ryšį tarp naujojo vadovo charakteristikų ir organizacijos veiklos rezultatų. Modelyje pateikti naujojo vadovo įgūdžiai ir bruožai atspindi mokslinės literatūros analizės tyrimų rezultatus. Organizacijos veiklos rezultatai pateikti trimis pjūviais: finansiniai organizacijos veiklos rezultatai, darbuotojų kaita ir organizacijos pokyčiai, įgyvendinti naujojo vadovo. Norint nustatyti naujojo vadovo charakteristikų ir organizacijos veiklos rezultatų ryšį buvo atliktas kiekybinis tyrimas greitai augančiose ir pelningiausiose Lietuvos įmonėse, kuriose vadovai keitėsi per pastaruosius 3 metus. Tyrimo rezultatai parodė, kad, nagrinėjant kandidatūras, pirmenybė teikiama darbuotojams, jau dirbantiems įmonėje, negu kandidatams iš išorės. Remiantis tyrimo rezultatais, naujojo vadovo vadovavimo periodu daugumos įmonių veiklos rezultatai pagerėjo. Tyrimo duomenų analizė parodė, kad ryšio tarp naujojo vadovo charakteristikų ir organizacijos finansinių rezultatų nėra. Naujai paskirto vadovo gebėjimai kurti tarpusavio santykius įvertinti geriausiai, o ryšys buvo nustatytas tarp minėto vadovo gebėjimo ir organizacijos pokyčių. Taip pat buvo nustatytas ryšys tarp naujojo vadovo išsilavinimo ir pokyčių organizacijoje.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos organizacijos; Organizacijos veiklos rezultatai; Vadovas; Vadovų kaita; Executive; Executive succession; Lithuanian organizations; Organizational performance.

ENWhereas the turnover of managers causes changes in an organisation and influences its operational results, this phenomenon stays a relevant object of academic discussions. The article aims to identify characteristics of a new manager and analyse the relation of changes of managers with operational results of an organisation. The authors of the article have produced a theoretical model defining the relation between characteristics of a new manager and operational results of an organisation. The skills and characteristics of the new manager presented in the model reflect the results of the analysis of scientific literature. The results of the operational activities are presented in three groups: financial results of the organisation, turnover of employees and changes in the organisation introduced by the new manager. In order to identify the relation between characteristics of the new leader and operational results of the organisation, a quantitative research in rapidly growing and most profitable Lithuanian companies, where managers have been replaced during the last three years, has been performed. The results of the research have showed that, when analysing the candidates, priority was given to employees already employed in the company rather than to external candidates. Based on the results of the research, operational results of the majority of the analysed companies improved under a new manager. The analysis of the research data has demonstrated that there is no link between characteristics of a new manager and financial results of an organisation. The skills of a newly appointed manager to establish mutual relations were best evaluated, and the relation between the above ability of the manager and changes in the organisation was established.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22550
Updated:
2018-12-17 12:32:16
Metrics:
Views: 20
Export: