Vadybinės kompetencijos nustatymo galimybės mokymo procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadybinės kompetencijos nustatymo galimybės mokymo procese
Alternative Title:
Possibilities of formation and assessment of managerial competences in the teaching process
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2008, Nr. 45, p. 17-28
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - pateikti vadybinės kompetencijos sampratos analizę, pasiūlyti vadybinės kompetencijos nustatymo kriterijus bei metodiką ir atskleisti jos taikymo galimybes studijų procese. Vadybinė kompetencijos samprata plačiai nagrinėta mokslinėje literatūroje, kur išsiskiria du požiūriai: funkcinis analitinis ir asmeninių charakteristikų. Funkciniu analitiniu požiūriu, vadybinę kompetenciją atspindi veiklos rezultatai. Asmeninių charakteristikų požiūriu, vadybinė kompetencija apibrėžiama asmens charakteristikomis, bruožais, žiniomis, įgūdžiais, požiūriais ir motyvais. Vadybinės kompetencijos samprata organizacijose yra įtakojama organizacijos kompetencijos, kuri formuojasi priklausomai nuo organizacijos kultūros ir išorinės aplinkos, ir gali būti suvokiama skirtingai, priklausomai nuo tam tikros organizacijos kultūros ir aplinkos sąlygų. Kompetencijos modeliai kritikuojami dėl to, kad dauguma jų yra statiški, t.y. aprašo tik pamatuojamus vadybos aspektus, sutelkia dėmesį į dabartį ir nenurodo, kokių kompetencijų reikės pasikeitus aplinkybėms, be to, yra subjektyvūs. Nors ir kritikuojami, vadybinės kompetencijos modeliai plačiai taikomi Vakarų organizacijose. Kompetencijos struktūros plačiai naudojamos vadovų atrankoje, vertinime, kompensavime bei mokyme ir ugdyme. Kadangi kompetencijos naudojamos sinonimiškai su žiniomis, įgūdžiais, požiūriais, asmeninėmis savybėmis, kompetenciją galima plėtoti naudojant įvairius mokymo ir ugdymo metodus. Remiantis atliktu tyrimu sukurta vadybos kompetencijos vertinimo metodika skirta verslo administravimo programai ir gali būti taikoma neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų vadybinių kompetencijų vertinimui.

ENThe paper focuses on the theoretical concept of managerial competence - the existing approaches and models. [...] In order to create possibilities for students with employment experience to evaluate managerial competences acquired in non-formal way and self-developed ones, there was created a methodology for the managerial competence evaluation[...] The methodology was created for business administration study program [...] The paper presents the results of evaluation of possibilities of the usage of the proposed methodology and tests. The methodology and tests were examined for a specific sample of students, which was formed using the following criteria: 1) possessing employment experience of at least 2 years in management position, 2) participants of the part-time business administration study program, 3) voluntary expression of interest to participate in the research. [...] The diversity of distribution of requests to evaluate competences and sub competences by study subjects indicated how close the subjects to business management practice are. The research results of the allowed to state that the proposed management competence evaluation methodology, and competence and sub competence testing can be used for evaluations of managerial competences acquired in non-formal way and self-developed ones. The business administrations study program reflects the demands of the students in terms of balance between theoretical knowledge and business skills provided. Also, the developed methodology allows to distinguish more easily the drawbacks in establishing closer relationship between the study program and managerial practice. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16984
Updated:
2018-12-17 12:16:11
Metrics:
Views: 35    Downloads: 14
Export: