Ugdymo principo taikymo galimybės personalui mokyti

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo principo taikymo galimybės personalui mokyti
Alternative Title:
Possibilities of personnel development principle adaptability in personnel training
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2008, t. 9, Nr. 3, p. 199–209
Keywords:
LT
Personalo vadyba / Personnel management; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliamas tikslas nustatyti ugdymo principo, kaip svarbiausio konkurencinio pranašumo didinimo veiksnio, taikymo galimybes Lietuvos įmonių personalui mokyti. Apklausoje dalyvavo skirtingų ekonominių veiklos sričių respondentai (iš viso 1014). Tyrimas atliktas 2002 m., 2004 m., 2006 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais. Tirti pasirinkti šie personalo ugdymo aspektai: personalo mokymo galimybių vertinimas įmonėse, pagrindinės personalo problemos, personalo mokymo svarba ir mokymo poreikio analizė, mokymo apimčių planavimas įmonėse ir mokymo efektyvumo įvertinimas. Remiantis atlikta analize, formuluojama personalo ugdymo koncepcija, išreiškianti šiuolaikinės organizacijos ir jos narių lūkesčius: personalas ugdomas tikslingai naudojant unikalias žmogiškojo kapitalo savybes, užtikrinant nuolatinį organizacijos konkurencinio pranašumo formavimą ir palaikymą. Tyrimas patvirtino keltą hipotezę, kad dėl objektyviai susiklosčiusių sąlygų ugdymo principo taikymo galimybės Lietuvos įmonių personalui mokyti yra ribotos. Dauguma įmonių, mokydamos savo personalą, dažnai orientuojasi į šiandienius poreikius ir tokiu būdu nesuformuodamos ilgalaikio konkurencinio pranašumo. Perspektyvi ir realistiška personalo ugdymo pozicija yra tokia, kuri skatina įmonių vadovus nuosekliai orientuotis į personalo konkurencinio pranašumo formavimą, siekiant naujos personalo politikos kokybės. Lietuvos įmonėse tikslinga naudoti šias personalo ugdymo priemones: pozityvaus požiūrio į personalo ugdymą formavimas visais organizaciniais įmonės lygiais; naujausių mokymo metodų taikymas personalui ugdyti; verslo konsultacinių įmonių teikiamų paslaugų teikimas planuojant įmonės darbuotojų mokymus.Reikšminiai žodžiai: Personalo ugdymas; Personalo ugdymo koncepcija; Personalo ugdymo procesas; Personalo ugdymo priemonės; Personnel development; Personnel development conception; Personnel development process; Means of personnel development; Suaugusiųjų ugdymas; Adult education.

ENThe article analyzes the conception of personnel training in accordance with the publications of Lithuanian and foreign authors. Therewith the survey was carried out to investigate the possibilities of applying the principle of personnel training in Lithuanian enterprises. This survey was carried out using the expert questioning of top managers and it provides the possibility of assessing the situation and problems of personnel training. Finally, the ways how to apply personnel training in Lithuanian enterprises are discussed in the article. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14478
Updated:
2018-12-17 12:12:25
Metrics:
Views: 41    Downloads: 11
Export: