Research of management accounting changes in Lithuanian business organizations

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Research of management accounting changes in Lithuanian business organizations
Alternative Title:
Valdymo apskaitos pokyčių tyrimas Lietuvos verslo organizacijose
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2009, Nr. 3 (63), p. 26-32
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Valdymo apskaita; Valdymo apskaitos instrumentai; Verslo organizacijos; Žemės ūkis; Išorės efektai; Socialinė atsakomybė; Ekonominis reguliavimas; Management accounting; Management accounting tools; Business organizations.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Ekonominis reguliavimas; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Išorės efektai; Socialinė atsakomybė; Verslas / Business; Žemės ūkis / Agriculture.
EN
Business organizations.
Summary / Abstract:

LTViena iš pagrindinių priemonių, padedančių užtikrinti sėkmingą strategijos keitimą ir įgyvendinimą, yra lanksti, tinkama pokyčius valdyti ir savo laiku vadovybę informuoti valdymo apskaitos sistema. Valdymo apskaitos sistemos kūrimo problema visuomet buvo aktuali ir siejama su klausimais: kaip nustatyti valdymo apskaitos pakankamumą, verslo aplinkos ir valdymo tendencijų atitikimą, kokie valdymo apskaitos metodai leistų užtikrinti pakankamą lankstumą ir nuolat kintančios verslo aplinkos atitikimą. Atlikta tik keletas bandymų siekiant nustatyti priežasties ir pasekmės ryšius tarp organizacijų tipų ir taikytinų valdymo apskaitos metodų. Šiame straipsnyje yra pateikiamos empirinio tyrimo, kuriuo buvo siekiama išanalizuoti valdymo apskaitos pokyčius Lietuvos organizacijose ir kartu įvertinti anksčiau atliktų tyrimų prielaidų validumą, prielaidos ir rezultatai. Tyrimo pagrindą sudaro prielaidos, nustatytos ankstesnių teorinių tyrimų metu. Remiantis jomis, buvo sudaryta valdymo apskaitos pokyčių Lietuvos organizacijose vertinimo metodika. Tyrimas buvo atliktas šiais etapais: finansinių, valdymo, veiklos ataskaitų bei rodiklių analizė; pagrindinių įvykių analizė; organizacijų tipų kaitos analizė; valdymo apskaitos metodų taikymo analizė. Atliekant tyrimą buvo išanalizuotos keturios Lietuvos įmonės (gamybinė įmonė, finansų maklerio įmonė, finansų maklerio įmonė ir investicinė bendrovė). Atliekant tyrimą buvo analizuojami duomenys ir informacija, susijusi su šiomis kompanijomis nuo 2004 m. iki 2008 m.

ENMost of today's management accounting systems assume that the activity of an organization can be planned for a long-term period and following the planned strategy, goals of organization will be achieved. Nevertheless rapidly changing business environment does not allow planning organization's activity for a long-term period. As informational and telecommunication technologies, virtual organizations and networks are quickly developing, the constant change of environment stipulates the need to adjust and change strategy of organization in line with the global changes of science, business, technologies, politics and society. Following the assumptions formulated in the former theoretical researches, the methodology for evaluation of management accounting changes in Lithuanian business organizations was created. The research was performed in order to identify condition of management accounting systems in Lithuanian organizations, determine trends of their development. It also had to clarify changes of adoption and application of management accounting instruments, factors that influenced changes and adequacy of management accounting changes. The following steps of research were conducted: the analysis of financial, managerial and activity reports and indicators; the analysis of the main events; the analysis of company type dynamics; the analysis of management accounting tools application changes. It should be mentioned that during the research the main trends of management accounting systems development and changes in Lithuanian business companies were distinguished. They indicated relations among financial results of companies, expectations of shareholders and applicable management accounting tools.The research showed that the type of an organization and the application of management accounting tools depend on the stage of company's life cycle. [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22556
Updated:
2019-04-02 11:10:03
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: