Enhancement of competitiveness of small open economy by upgrading the management of its net foreign debt

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Enhancement of competitiveness of small open economy by upgrading the management of its net foreign debt
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 330-337
Keywords:
LT
Užsienio skola; Grynoji užsienio skola; Skolos valdymas; Maža atvira ekonomika; Konkurencingumas.
EN
Foreign debt; Net foreign debt; Debt management; Small open economy; Competitiveness.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie mažos atviros ekonomikos konkurencingumo didinimą pagerinant užsienio skolos valdymą. Pastebima, kad ypač sudėtinga skolintis iš užsienio mažoms ekonomikoms, nes joms priskiriama didesnė rizika. Šalies konkurencingumas apima pasaulio konkurencijos tiek apribojimus, tiek iššūkius. Atsižvelgiant į biudžeto apribojimus, šalies vyriausybės turėtų taikyti geriausią konkurencingumo strategiją neviršijant turimų lėšų. Kapitalo įplaukos į šalies biudžetą pagrinde formuojamos iš vidaus rinkos ir tarptautinių finansinių rinkų. Pasiskolintos lėšos turi būti laikomos atsargiai, nes jos kaupiamos kaip užsienio skola. Nepaisant to, užsienio skola leidžia sukaupti kapitalą šalies konkurencingumui palaikyti ir didinti. Apibrėžtas straipsnio tyrimo tikslas – atskleisti mažos atviros ekonomikos konkurencingumo didinimo galimybes pagerinant užsienio skolos valdymą. Įgyvendinant tyrimo tikslą nagrinėti efektyvaus grynos užsienio skolos valdymo svarbos aspektai. Aptarti mažos atviros ekonomikos ypatumai. Taip pat atskleisti naujausi alternatyvūs grynos užsienio skolos valdymo pokyčių apsektai. Įvertintas sustiprinto grynos užsienio skolos valdymo poveikis mažos atviros ekonomikos konkurencingumui. Tyrimo esminis pastebėjimas, kad stochastinis ekonomikos pobūdis turi būti laikomas vienu iš pagrindinių veiksnių didinant šalies konkurencingumą esant pažangiam užsienio grynos skolos valdymui. Tyrimo metu taikytas mokslinės literatūros šaltinių sisteminimas ir apibendrinimas, lyginamoji duomenų analizė, kiekybinė ir kokybinė analizės.

ENGovernments in many countries in the world meet complex task to employ the best possible competitiveness strategy within the country’s budgetary constraints. In order to maintain and increase the competitiveness of their country, governments usually use country’s own or borrowed financial funds, thus accumulating debt. The net debt, which is considered in the article, is usually defined as the difference between gross foreign debt and gross foreign claims. National competitiveness is particularly important for small open economies, which rely much on international trade and foreign direct investment and cannot alter world market. Considering limited financial capabilities and resources, one of the most important tools to increase competitiveness of the country is to implement and exploit the advanced knowledge. The aim of the paper is to reveal opportunity to enhance the competitiveness of countries with small open economy by upgrading the management of their net foreign debt. The main finding of the paper is that stochastic nature of the economy should be considered as one of the essential factors in increasing competitiveness of small open economy by employment of advanced management of the net foreign debt. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31297
Updated:
2020-12-07 21:18:34
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: